Студентський науковий гурток кафедри української мови є формою творчої самореалізації молоді у науково-дослідній та пошуковій діяльності відповідно до здібностей і потреб. Метою діяльності наукового гуртка є створення сприятливих умов для виявлення і розвитку студентами своїх здібностей та інтересів, підтримка в їх реалізації, а також участь у виконанні науково-дослідних робіт.

Тематика роботи гуртка пов’язана з науково-дослідною роботою кафедри, тематичним планом робочої програми з української мови (за професійним спрямуванням) і передбачає з’ясування: мовних особливостей наукового та офіційно-ділового стилів, класифікації української термінології, основних принципів та моделей словотворення медичних термінів українською мовою та правил складання найпоширеніших видів ділових паперів.

Гуртківці готують до презентації перед групою результати досліджень про етимологію імен та прізвищ студентів своєї групи (2018 рік)

Результатом діяльності гуртка є удосконалення знань та умінь студентів, які надають їм можливість: застосовувати лексико-граматичні категорії сучасної української літературної мови для вироблення оптимальної мовної поведінки в професійній сфері, використовувати лексичні, морфологічні та синтаксичні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів, володіти лексикою і термінологією своєї спеціальності, редагувати та аналізувати фахові тексти відповідно до норм сучасної літературної мови, використовувати слова іншомовного походження та добір до них українських відповідників, укладати медичні документи.

Студенти першого курсу на засіданні гуртка (2018 рік)

Важливою частиною науково-дослідної роботи гуртка є написання студентами наукових праць, що включає в себе пошук, опрацювання, систематизацію й узагальнення матеріалів.

Щорічно відбувається 4 засідання студентського наукового гуртка, на яких розглядаються питання культури писемної мови медика, діалогічної комунікація у професійній діяльності лікаря, використання паронімів у мовленні медичних працівників, формування медичної термінології, фіксації медичної лексики у сучасних лексикографічних джерелах. Особлива увага звертається на проблеми формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ; типові помилки у мовленні студентів-медиків; суржик, як негативне явище професійного спілкування; вплив ЗМІ і соціальних мереж на розвиток мовлення студентів; запозичення у мовленні молоді, тощо.

Роботу окремих напрямків досліджень студентського наукового гуртка (СНГ) очолювали усі викладачі кафедри: доц. Тишковець М.П., доц. Юкало В.Я., доц. Зевако В.І., доц. Драч І.Д., доц. Новіцька О.І., доц. Мельник Т.П., доц. Гаврищак І.І., ст. викл. Стефанишин К.Л., ст. викл. Шеремета Л.П., викл. Руденко М.І., викл. Мисик О.А., викл. Олійник Н.Я.

Гуртківці карткують лексичний матеріал (2019 рік)

Активні учасники гуртка часто виступають на конференціях, престижних конкурсах, захищаючи честь університету та демонструючи високих рівень знань з української мови. Так, студентка Анастасія Максимович стала переможцем ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка.

Студентка медичного факультету Анастасія Максимович стала переможцем ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка. Науковий керівник доц. М.П.Тишковець (2015 рік)

Студентка-гуртківка медичного факультету Анна Українець виборола І місце в другому етапі VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Науковий керівник доц. М. П. Тишковець (2014 рік)

У 2014 р. перемогла у фіналі ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (серед студентів нефілологічних ВНЗ України) студентка 14 групи І курсу медичного факультету Зоряна Вівчар. Підготувала студентку до конкурсу доцент кафедри українознавства, канд. філологіч. наук Валентина Зевако, керівник команди – доцент кафедри українознавства, канд. філологіч. наук Володимир Юкало. Головою оргкомітету І (університетського) етапу конкурсу була професор, завідувач кафедри українознавства Антоніна Пришляк, головою журі – доцент, канд. філологіч. наук Марія Тишковець. Переможницю ІV Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студентку 14 групи І курсу медичного факультету Зоряну Вівчар нагороджено іменною стипендією МОН України.

Переможниця ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Зоряна Вівчар (2014 рік)

Подяка міністра освіти і науки України С.Квіта керівнику Зоряни Вівчар доценту В.І.Зевако (2014 рік)