0122U000038 «Професійна лінгводидактика в контексті особистісної парадигми» (2022-2024 рр., керівник НДР проф., д-р пед. А. В. Вихрущ)

0119U000167 «Лінгводидактичні особливості викладання української мови у медичному закладі вищої освіти» (2019-2021 рр., керівник НДР доц. М. П. Тишковець).

0115U006426 «Інтерактивні засоби формування іншомовної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків» (2016-2018 рр., керівник НДР доц. М. П. Тишковець).