Науково-дослідні роботи кафедри

0115U006426 «Інтерактивні засоби формування іншомовної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків» (2016-2018 рр., керівник НДР доц. М. П. Тишковець).