1. 0119U000167 «Лінгводидактичні особливості викладання української мови у медичному закладі вищої освіти» (2019-2021 рр., керівник НДР доц. М. П. Тишковець).

2. 0115U006426 «Інтерактивні засоби формування іншомовної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків» (2016-2018 рр., керівник НДР доц. М. П. Тишковець).