Монографії, видані викладачами кафедри:


1.Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ) : монографія / [Вихрущ А. В., Гаврищак І. І., Кліщ І.М., Федчишин Н.О. та ін.] ; за ред. А.Г. Шульгая, Н.О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 482 с.

2. Культура мови : від теорії до практики : монографія / Л. Струганець, О. Бобесюк, О. Веремчук, І. Заліпська, Т.Мельник та ін. ; [за ред. Л. Струганець]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 216 с.

3. Руденко М. Наративна типологія прози Миколи Хвильового. Монографія. – Тернопіль, 2003. – 88 с.