Монографії, видані викладачами кафедри:


  • Andragogical paradigm of organization of educational process in high school: psychodidactic aspekt / A. Vykhrushch / Nowoczesne szkolnictwo wyższe w kontekście europejskich wyzwań integracyjnych. Chełm : Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie, 2019. S. 27–46.

  • Психолого-педагогічний супровід професійного зростання вчителя в контексті реалізації Концепції «Нова українська школа» / укладачі: В. Є. Кавецький, А. В. Вихрущ, О. Я. Жизномірська, Р. Я. Яковишин, В. І. Сіткар, О. І. Пуйо, С. Б. Гах. – Тернопіль: СМП “Тайп”, 2018. – 179 с.

  • Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ) : монографія / [Вихрущ А. В., Гаврищак І. І., Кліщ І.М., Федчишин Н.О. та ін.] ; за ред. А.Г. Шульгая, Н.О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 482 с.

  • Якість університетської освіти: актуальні питання теорії і практики: монографія / [Вихрущ А. В., Єлагіна Н. І., Кліщ Г. І. та ін.]; відп. ред. Анатолій Вихрущ. — Тернопіль: ТНЕУ, 2016.

  • Культура мови : від теорії до практики : монографія / Л. Струганець, О. Бобесюк, О. Веремчук, І. Заліпська, Т.Мельник та ін. ; [за ред. Л. Струганець]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 216 с.

  • Методика розвитку іншомовної компетентності студентів економічного профілю: колективна монографія / А. В. Вихрущ, О. М. Царик, А. Г. Цяпа та ін. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. - 306 с.

  • Наративна типологія прози Миколи Хвильового : монографія / М. Руденко. – Тернопіль, 2003. – 88 с.

Монографії, науковим редактором яких є проф. А. В. Вихрущ

  • Система педагогічних понять: закономірності розвитку / М. Сокол. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - Ч.1. - 462 с.

  • Формування культури писемного мовлення особистості у системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст. : моногр. / Ольга Царик; [за наук. ред. докт. пед. наук, проф. Анатолія Вихруща]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 426 с.

  • Гербартіанська педагогіка в німецькомовних країнах: теорія і практика / Н. Федчишин. - Тернопіль: Підручники і посібникию - Ч.1. 2015. - 626 с.