Наукова робота

Наукова робота кафедри української мови спрямована на формування мовної культури вітчизняних та іноземних студентів.

Викладачі кафедри здійснюють прикладні і теоретичні дослідження української мови і літератури у таких напрямах: 1) структура медичної професійної мови і медичної комунікації; 2) зміст і методи викладання української мови (за професійним спрямуванням); 3) викладання української мови як іноземної; 4) українська ономастика; 5) історія мови; 6) теорія літератури.

Викладачі беруть участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах з питань функціонування української мови, регулярно рецензують нові навчальні посібники, дипломні, магістерські роботи, готують відгуки на автореферати дисертацій, ведуть активну популяризацію мовних знань поза межами університету через обласні і національні засоби масової інформації.

Протягом 2013-2015 рр. викладачі працювали над виконанням комплексної НДР «Реалізація літературних норм у комунікації медичних працівників», з 2016 року спільно з кафедрою іноземних мов втілюють тему «Інтерактивні засоби формування іншомовної компетенції у професійно-орієнтованому спілкуванні студентів-медиків». Мета науково-дослідної роботи – із застосуванням інтерактивних засобів розробити, теоретично обґрунтувати й експериментально апробувати методику формування лексичної компетенції майбутніх медичних працівників.

За цей час було захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (Драч І.Д., Заліпська І.Я., Новіцька О.І.) та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Заєць М.З.); співробітники кафедри української мови опублікували близько 70 статей (з них більше як 55 – у фахових виданнях) та близько 120 тез.

Результати досліджень апробовано на трьох науково-практичних конференціях, організованих і проведених кафедрою протягом 2014-1017 років.

Третя регіональна науково-практична конференція «Українська професійна мова: історія і сучасність», присвячена 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

Семінар-нарада завідувачів кафедр «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних ВНЗ» (м. Івано-Франківськ, м. Яремче, 22-23 травня 2017 р.)

Друга регіональна науково-практична конференція «Українська професійна мова: історія і сучасність» (23-24 червня 2016 р.)

Семінар-нарада завідувачів кафедр «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних ВНЗ» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.)

Учасники третьої регіональної науково-практичної конференції

«Українська професійна мова: історія і сучасність», присвяченої

60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (2017 р.)

Учасники другої регіональної науково-практичної конференції

«Українська професійна мова: історія і сучасність» (2016 р.)

Учасники першої регіональної науково-практичної конференції

«Українська професійна мова: історія і сучасність» (2015 р.)

Проведення всеукраїнської науково-практичної конференції

«Мовна комунікація: наука, культура, медицина» у НОК «Червона калина» (2012 р.)