Дисертації

Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Зевако В. І. «Фонетична система говору, що відображає контактування східнослов’янських мов», спеціальності 10.02.01 – російська та 10.02.02 – українська мова (Воронеж, 1993). Переатестація – спеціальність 10.02.01 – українська мова (Київ, 2006).

2. Гаврищак І. І. «Формування пізнавальної активності учнів у навчальному процесі гімназій Галичини другої половини ХІХ століття», спеціальність 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки (Івано-Франківськ, 2000).

3. Мриглод (Тишковець) М. П. «Становлення і розвиток моделей ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах», спеціальність 10.02.01 – українська мова (Івано-Франківськ, 2002).

4. Юкало В. Я. «Мовні стереотипи в комунікаціях лікаря», спеціальність 10.02.01 – українська мова (Київ, 2003).

5. Бурда (Стефанишин) К. Л. «Формування в учнів основної школи комунікативних якостей мовлення в процесі вивчення прийменників», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови (Київ, 2004).

6. Руденко М. І. «Наративна стратегія художньої прози Миколи Хвильового», спеціальність 10.01.01 – українська література (Київ, 2004).

7. Мельник Т. П. «Процеси унормування лексики української мови у 20-30 рр. ХХ ст.», спеціальність 10.02.01 – українська мова (Київ, 2010).

8. Савич (Шеремета) Л. П. «Лінгводидактична спадщина О. М. Біляєва (1925 – 2006 рр.)», спеціальність 10.02.02 – теорія та методика навчання (українська мова) (Тернопіль, 2013).

9. Драч І. Д. «Теорії елітаризму літератури (на матеріалі української прози 20-60-х рр. XX століття)», спеціальність 10.01.06 – теорія літератури (Чернівці, 2013).

10. Заліпська І. Я. «Комунікативні ознаки української мови у прямому радіо- і телеефірі», спеціальність 10.02.01 – українська мова (Київ, 2013).

11. Новіцька О. І. «Побутова лексика Підгаєччини: семантика, способи номінації, ареал», спеціальність 10.02.01 – українська мова (Івано-Франківськ, 2014).

12. Заєць (Пашко) М. З. «Формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій», спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (Хмельницький, 2017).