Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Мисик О. А. «Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця», спеціальність 10.02.01 – українська мова (Київ, 2018).

 • Заєць (Пашко) М. З. «Формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій», спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (Хмельницький, 2017).

 • Новіцька О. І. «Побутова лексика Підгаєччини: семантика, способи номінації, ареал», спеціальність 10.02.01 – українська мова (Івано-Франківськ, 2014).

 • Олійник Н. Я. «Підготовка майбутніх вчителів до виховної роботи у дитячих оздоровчих таборах», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Хмельницький, 2013).

 • Заліпська І. Я. «Комунікативні ознаки української мови у прямому радіо- і телеефірі», спеціальність 10.02.01 – українська мова (Київ, 2013).

 • Драч І. Д. «Теорії елітаризму літератури (на матеріалі української прози 20-60-х рр. XX століття)», спеціальність 10.01.06 – теорія літератури (Чернівці, 2013).

 • Савич (Шеремета) Л. П. «Лінгводидактична спадщина О. М. Біляєва (1925 – 2006 рр.)», спеціальність 10.02.02 – теорія та методика навчання (українська мова) (Тернопіль, 2013).

 • Мельник Т. П. «Процеси унормування лексики української мови у 20-30 рр. ХХ ст.», спеціальність 10.02.01 – українська мова (Київ, 2010).

 • Зевако В. І. «Фонетична система говору, що відображає контактування східнослов’янських мов», спеціальності 10.02.01 – російська та 10.02.02 – українська мова (Воронеж, 1993). Переатестація – спеціальність 10.02.01 – українська мова (Київ, 2006).

 • Бурда (Стефанишин) К. Л. «Формування в учнів основної школи комунікативних якостей мовлення в процесі вивчення прийменників», спеціальність 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови (Київ, 2004).

 • Руденко М. І. «Наративна стратегія художньої прози Миколи Хвильового», спеціальність 10.01.01 – українська література (Київ, 2004).

 • Юкало В. Я. «Мовні стереотипи в комунікаціях лікаря», спеціальність 10.02.01 – українська мова (Київ, 2003).

 • Мриглод (Тишковець) М. П. «Становлення і розвиток моделей ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах», спеціальність 10.02.01 – українська мова (Івано-Франківськ, 2002).

 • Гаврищак І. І. «Формування пізнавальної активності учнів у навчальному процесі гімназій Галичини другої половини ХІХ століття», спеціальність 13.00.01 − загальна педагогіка та історія педагогіки (Івано-Франківськ, 2000).

 • Вихрущ А. В. «Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (історико - педагогічний аналіз та перспективи)», спеціальність 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки (Київ, 1994)

 • Вихрущ А. В. «Формування активної життєвої позиції старшокласників у процесі продуктивної праці (на прикладі МНВК)», спеціальність 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки захищена (Київ, 1984)

Дисертації, виконані під керівництвом проф. А.В. Вихруща

 • Хвалибога Т.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Теоретико-організаційні засади професійної підготовки майбутніх лікарів в університетах США (Хмельницький, 2020)

 • Кульчицький В.Й. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Теорія і практика патріотичного виховання в школах України (1945 - 2019 рр.) (Тернопіль, 2020)

 • Сокол М. О. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Система педагогічних понять в історії розвитку педагогічної науки (ХІХ - ХХ ст.) (Дрогобич, 2018)

 • Царик О. М. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Теорія і практика розвитку культури писемного мовлення учнів у системі вітчизняної шкільної освіти ХХ століття (Хмельницький, 2017).

 • Федчишин Н. О. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Розвиток ідей гербартіанської педагогіки в теорії та практиці німецькомовних країн ( друга половина ХІХ - ХХ ст.) (Дрогобич, 2016)

 • Стражнікова І. В. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Історіографія розвитку педагогічної науки в дослідженнях західного регіону України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)" (Тернопіль, 2015)

 • Слюсаренко Н.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Теорія і практика трудової підготовки дівчат у школах України (кінець ХІХ-ХХ століття) (Київ, 2010)

 • Щербяк Ю.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Освітня доктрина Української Греко-Католицької Церкви та її впровадження в Україні (середина ХІХ-ХХ ст.) (Харків, 2009)

Кандидатські дисертації, виконані під керівництвом А.В. Вихруща

 • Гук О.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Фізичне виховання дівчат у загальноосвітніх школах України 1919 - 1941 рр. (Дрогобич, 2014)

 • Єлагіна Н. І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Розвиток творчості майбутніх учителів у навчальних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (Дрогобич, 2013)

 • Кічула М. Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Моніторинг якості освіти у навчальних закладах Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (Дрогобич, 2013)

 • Олійник Н.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Підготовка майбутніх вчителів до виховної роботи у дитячих оздоровчих таборах (Хмельницький, 2013)

 • Гах Р.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Система фізичного виховання молоді в українських і польських загальноосвітніх школах (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). (Тернопіль, 2012)

 • Олексюк Л.С. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Формування толерантності студентів у міжнаціональному середовищі вищих навчальних закладах економічного профілю. (Тернопіль, 2012)

 • Мацишина З.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Виховання національної культури в учнів загальноосвітніх шкіл засобами декоративно-прикладного мистецтва (XIX - початок XX століття) (Тернопіль, 2012)

 • Стецько І. І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Виховання альтруїзму у старшокласників (Київ, 2011)

 • Навольська Г. І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Педагогічна діяльність ордену єзуїтів в Україні (XVII – перша половина XVIII ст.) (Тернопіль, 2011)

 • Коваль О.Є. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Формування професійно-моральних цінностей майбутніх магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю в процесі психолого-педагогічної підготовки (Тернопіль, 2011)

 • Пермякова О.Г. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Моніторинг якості навчання у загальноосвітніх закладах Франції другої половини ХХ століття (Тернопіль, 2010)

 • Заблоцька Л.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Дидактичні особливості мовної підготовки учнів у початкових школах Великої Британії в другій половині ХХ ст. – початку ХХІ ст. (Івано-Франківськ, 2010)

 • Клименко А.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04. – Теорія і методика професійної освіти. Формування інформаційної культури майбутніх педагогів у навчальній діяльності (Тернопіль, 2010)

 • Ященко Е.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.017 – Теорія і методика виховання. Формування комунікативної культури студентів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів економічного профілю (Київ, 2010)

 • Колодійчук О.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Розвиток технічної творчості дітей та молоді у навчальних закладах Галичини (1900-1939 рр.) (Дрогобич, 2009)

 • Кобельська О.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Кобельська Ольга Мирославівна. Просвітницька діяльність жіночих організацій України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (Тернопіль, 2009)

 • Федчишин Н.О. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти (Івано-Франківськ, 2009)

 • Кушик М.Л. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Дидактичні основи фахової підготовки студентів у медичних навчальних закладах України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (Черкаси, 2009)

 • М’ясковський М.Є. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Педагогічна освіта Австрії ХІХ - початку ХХ століття (Тернопіль, 2009)

 • Кульчицький В.Й. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Система виховної роботи з молоддю в діяльності організацій національного спрямування (перша половина ХХ ст.) (Житомир, 2009)

 • Приймас Н.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Просвітницька діяльність та педагогічні погляди Уласа Самчука (1905–1987 рр.) (Тернопіль, 2008)

 • Юзик О.П. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Дидактичні засади розумового виховання учнів у початкових школах України (1917 - 1941 рр.). (Івано - Франківськ,2006)

 • Василенко О.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Розвиток мислення учнів у загальноосвітніх школах України на початку ХХ століття. (Харків, 2006)

 • Яковишин Р.Я. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (Івано-Франківськ, 2004)

 • Кривоніс С.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Моральне виховання старшокласників у сільських школах України (80-90-ті роки ХХ століття). (Івано-Франківськ, 2003)

 • Прокоп І.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття (Івано-Франківськ, 2003)

 • Ігнатенко Н.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Теорія та методика навчання історії в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах (Тернопіль, 2001)

 • Кашуба О.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Теоретичні основи організації навчального процесу в початкових школах Німеччини (Івано-Франківськ, 2001)

 • Щербяк Ю.А. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Система морального виховання учнів загальноосвітніх шкіл Галичини (1900 - 1939 рр.). ( Івано-Франківськ, 2000)

 • Демянчук С. П. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Трудова підготовка учнів загальноосвітніх шкіл України (1945 - 1999 рр.). ( Івано-Франківськ, 2000)

 • Гаврищак І.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Формування пізнавальної активності учнів у навчальному процесі гімназій Галичини другої половини ХІХ століття (Івано-Франківський, 2000)

 • Козак Н.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Дидактичні основи професійної підготовки майбутніх вчителів у ФРН (друга половина XVIII - кінець ХХ століття) (Тернопіль, 2000)

 • Дерев’яна Л.Й. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Формування творчих здібностей учнів у діяльності загальноосвітніх шкіл Галичини (1990-1939 рр.) (Тернопіль, 2000)

 • Кавецький В.Є. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл до професійного самовизначення в сучасних умовах (Тернопіль, 2000)

 • Чуйко С.Р. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Організація навчального процесу в ліцеях України (ХІХ - перша половина ХХ ст.) (Тернопіль, 1999)

 • Рак В.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (на прикладі західних областей 1900-1939 рр.) (Івано-Франківськ, 1997)

 • Карагодін В.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Проблема морального виховання у педагогічній думці ІV - XI століть (Тернопіль, 1997)

 • Кухарський В.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (1937-1954 рр.) (Тернопіль, 1995)

 • Струганець Б.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01. – Загальна педагогіка та історія педагогіки. Підготовка вчителів трудового навчання у вищих навчальних закладах України (1958–1988 рр.) (Тернопіль, 1995).