Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Українська мова як іноземна для студентів медичних спеціальностей : навч посіб./ [Гаврищак І. І., Драч І. Д., Заліпська І. Я. та ін.] ; за ред. М. П. Тишковець. – Тернопіль : ТНМУ, 2019. – 312 с.

 • Українська мова як іноземна : навч посіб./ [Гаврищак І. І., Драч І. Д., Зевако В. І. та ін.] ; за ред. М. П. Тишковець. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 168 с.

 • Українська мова для іноземних студентів : посібник / [Гаврищак І. І., Драч І. Д., Зевако В. І. та ін.] ; за ред. М. П. Тишковець. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 328 с.

 • Українська мова (за професійним спрямуванням) / С.М. Луцак, Н.П. Литвиненко, О.Д. Турган та ін. ; за ред. С.М. Луцак. – К. : ВСВ "Медицина", 2017. – 360 с.

 • Українська мова (за професійним спрямуванням). Контрольні завдання для студентів фармацевтичного факультету (заочної форми навчання) / [розроб. Тишковець М.П.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 36 с.

 • Зевако В.І., Непийвода С.В. Цікаві завдання з української мови в початковій школі. Посібник для вчителя / В.І. Зевако, С.В. Непийвода. – Т. : Підручники i посібники, 2015. – 127 с.

 • Основи наукового дослідження мовної культури соціуму : навчальний посібник / Л. Струганець, О. Бобесюк, О. Веремчук, І. Заліпська; [за ред. Л. Струганець]. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 164 с.

 • Заєць М. З. Тренінг формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії : навчально-методичний комплекс. – Тернопіль : Вектор, 2014. – 52 с.

 • Українська мова для іноземних студентів : Посібник / В.М. Винник, О.М. Гайда, І.Д. Драч та ін. (всього 9 осіб). – Т. : ТДМУ, 2013. – 288 с.

 • Лиса Н.С., Кривоус М.Б., Тишковець М.П. Українська мова як іноземна: основи граматики у таблицях та вправах : Навчальний посібник / Н.С. Лиса, М.Б. Кривоус, М.П. Тишковець. – Т. : Економічна думка, 2011. – 312 с.

 • Бурда К. Л. Сучасна українська мова і практична стилістика : Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 5.030203 «Видавнича справа та редагування» / К. Л. Бурда. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2009. – 32 с.

 • Бурда К. Л. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Етика і естетика» / К. Л. Бурда. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2007. – 86 с.

 • Бурда К. Л. Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» / К. Л. Бурда. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006. – 46 с.

 • Зевако В.І. Практичні заняття та термінологічний словник з курсу «Вступ до мовознавства». Навчально-методичний посібник / В.І. Зевако. – Т.: Підручники i посібники, 2005. – 128 с.

 • Зевако В.І. Старослов’янська мова. Практичні заняття з графіки і фонетики. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Зевако. – Т. : Підручники i посібники, 2003. – 96 с.

 • Юкало В.Я. Культура мови : Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти / Юкало В.Я. – Т. : Укрмедкнига, 1999. – 77 с.