Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Професійна медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом : посіб. для іноземних студ. / Вихрущ А.В., Драч І.Д., Заліпська І.Я., Зевако В.І., Мельник Т.П., Мисик О.А., Новіцька О.І., Олійник Н.Я., Стефанишин К.Л., Руденко М.І., Тишковець М.П., Шеремета Л.П.; за ред. А.В. Вихруща, І.Я Заліпської. Тернопіль : ТНМУ, 2021. 204 с.

 • Українська мова як іноземна для студентів медичних спеціальностей : навч посіб./ [Гаврищак І. І., Драч І. Д., Заліпська І. Я. та ін.] ; за ред. М. П. Тишковець. – Тернопіль : ТНМУ, 2019. – 312 с.

 • Українська мова як іноземна : навч посіб./ [Гаврищак І. І., Драч І. Д., Зевако В. І. та ін.] ; за ред. М. П. Тишковець. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 168 с.

 • Українська мова для іноземних студентів : посібник / [Гаврищак І. І., Драч І. Д., Зевако В. І. та ін.] ; за ред. М. П. Тишковець. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 328 с.

 • Українська мова (за професійним спрямуванням) / С.М. Луцак, Н.П. Литвиненко, О.Д. Турган та ін. ; за ред. С.М. Луцак. – К. : ВСВ "Медицина", 2017. – 360 с.

 • Українська мова (за професійним спрямуванням). Контрольні завдання для студентів фармацевтичного факультету (заочної форми навчання) / [розроб. Тишковець М.П.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 36 с.

 • Цікаві завдання з української мови в початковій школі : посібник для вчителя / В.І. Зевако, С.В. Непийвода. – Тернопіль : Підручники i посібники, 2015. – 127 с.

 • Основи наукового дослідження мовної культури соціуму : навчальний посібник / Л. Струганець, О. Бобесюк, О. Веремчук, І. Заліпська; [за ред. Л. Струганець]. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 164 с.

 • Тренінг формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії : навчально-методичний комплекс / М.З. Заєць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – 52 с.

 • Українська мова для іноземних студентів : посібник / В.М. Винник, О.М. Гайда, І.Д. Драч та ін. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 288 с.

 • Українська мова як іноземна: основи граматики у таблицях та вправах : навчальний посібник / Н.С. Лиса, М.Б. Кривоус, М.П. Тишковець. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 312 с.

 • Сучасна українська мова і практична стилістика : Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 5.030203 «Видавнича справа та редагування» / К. Л. Бурда. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2009. – 32 с.

 • Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Етика і естетика» / К. Л. Бурда. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2007. – 86 с.

 • Веселковими стежинами (на допомогу організатору дитячого громадського формування) / Т. В. Гончарова, Н. Я. Олійник, Т. З. Майданюк. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 146 с.

 • У світі дитячої гри: [На допомогу організатору дитячого дозвілля] / За заг. редакцією Н. Олійник, Т. Майданюк, Х. Кметь. – Тернопіль: Збруч, 2006. – 136 с.

 • Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» / К. Л. Бурда. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола, 2006. – 46 с.

 • Практичні заняття та термінологічний словник з курсу «Вступ до мовознавства» : навчально-методичний посібник / В.І. Зевако. – Тернопіль : Підручники i посібники, 2005. – 128 с.

 • Старослов’янська мова. Практичні заняття з графіки і фонетики : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Зевако. – Тернопіль : Підручники i посібники, 2003. – 96 с.

 • Культура мови : навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти / В.Я. Юкало – Тернопіль : Укрмедкнига, 1999. – 77 с.

 • Чарлз Діккенс. Життя і творчість: навч.-метод. посібник / І. І. Гаврищак, Л. С. Зіневич. — Тернопіль: Астон, 1999. — 135 с.