Наукові публікації доцента І. Я. Заліпської

 • Zalipska I., Struhanets L., Zadorozhna I., Struhanets P., Dashchenko N. The National Television Broadcast Speech Expressiveness as Means of Phychological Influence on the Society // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Issue 1. Special XV. Р. 41-45.

 • Zalipska I., Struhanets L., Luzhetska O., Vykhrushch A., Verhun L. Interactive Methods of the Formation of English-language Communicative Competence for the Future International Economists // International Journal of Higher Education. 2021. No. 3. Vol. 10. P. 25-32.

 • Заліпська І. Я., Мельник Т. П. Вивчення теми «Сучасні медичні технології. Урок 2» із дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів медичних спеціальностей // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Випуск 21. – Т. 2. – С. 86–89.

 • Zalipska I. Ya. Distance learning of «Ukrainian language (by professional direction)» of students of medical specialties // Медична освіта. – 2020. – №2. – С. 161–166.

 • Заліпська І. Я. Ефективні методи навчання дисципліни «Української мови (за професійним спрямуванням)» для студентів медичних спеціальностей // Медична освіта. – 2019. – № 3. – С. 24–27.

 • Zalipska I. Ya. The Lexical-Semantic Organization and the Structure of Medical Terms // Лінгвістичні дослідження. – 2019. – Вип. 51. С. 13–20.

 • Мельник Т. П., Заліпська І. Я. Вивчення теми «Частини тіла» на заняттях з української мови як іноземної у вищій школі: комунікативний підхід // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 18. – Т. 2. – С. 36-39.

 • Заліпська І. Я., Мельник Т. П. Вивчення теми «Сучасні медичні технології. Урок 1» із дисципліни «Українська мова як іноземна» для студентів медичних спеціальностей // Інноваційна педагогіка. – 2019. Вип. 18. – Т. 1. – С. 178–181.

 • Заліпська І. Порушення літературних норм у мові прямого ефіру // Культура слова. – 2016. – Вип. 84. – С. 151–160.

 • Заліпська І. Метафора і перифраз як ідентифікатори образності інформаційного телепростору // Культура слова. 2015. – Вип. 82. – С. 87–92.

 • Залипская И. Я. Проблема взаимосвязи доминантных коммуникативных качеств речи (на материале украиноязычных СМИ) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 1 (19). – С. 85–88.

 • Заліпська І. Я. Образність української мови у прямому телеефірі // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. – 2012. – № 7 (220). – С. 42–47.

 • Мельник Т. П. , Бурда К. Л. , Заліпська І. Я.. Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74–76.

 • Заліпська І. Я. Чистота мови прямого ефіру (на матеріалі каналу «М1») // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – 2011. – Вип. 19–20. – С. 94–100.

 • Стецюк І. Я. Типи відхилень від мовного еталону в прямому радіоефірі // Соціолінгвістичні студії. – 2010. – С. 264–268.

 • Стецюк І. Я. Мовна діяльність радіожурналістів як сегмент комунікації в прямому ефірі // Мовознавчий вісник. – 2010. – Вип. 11. – С. 295–297.

 • Стецюк І. Я. Нормативність мови прямого ефіру (на матеріалі «Телевізійної служби новин» каналу «1+1» // Наукові праці. Філологія. Мовознавство. – 2010. – Вип. 106. – Т. 119. – С. 95–99.

 • Стецюк І. Я. Систематизація термінів на позначення комунікативних ознак мови як культуромовна проблема // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – 2009. – Вип. 17–18. – С. 119–124.

 • Стецюк І. Я. Реалізація правильності – базової комунікативної ознаки – у мові засобів масової інформації // Мовознавчий вісник. – 2009. – Вип. 9. – С. 327–332.

 • Стецюк І. Я. Мова музичного каналу «М1» (культуромовний аспект) // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – 2009. – Вип. 3. – С. 237–242.