ЗАЛІПСЬКА ІРИНА ЯРОСЛАВІВНА

У 2007 р. закінчила з відзнакою магістратуру філологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю: викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, вчитель англійської мови. У 2007-2010 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі методики викладання української мови і культури мовлення Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (денна форма навчання).

З вересня 2011 р. працює у державному вищому навчальному закладі «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» викладачем кафедри українознавства, а з вересня 2015 р. – викладачем кафедри української мови.

Протягом 5-28 лютого 2018 року підвищила кваліфікацію у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» з курсу «Педагогічна майстерність викладачів вищих навчальних закладів».

Десятого жовтня 2013 року захистила кандидатську дисертація на тему «Комунікативні ознаки української мови у прямому радіо- і телеефірі» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Наукові інтереси: культура мови, стилістика, соціолінгвістика, методика викладання української мови (за професійним спрямуванням) та української мови як іноземної.

Автор 16 публікацій наукового і навчально-методичного характеру.