Наукові публікації Пашко М. З.

  • Використання інтерактивних технологій у підготовці іноземних студентів до професійної діалогічної взаємодії / І. М. Мельничук, М. З. Заєць // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Темат. випуск. – 2016. – Додат. 1 до вип. 36, том VІІ (67). – С. 393 – 401.
  • Педагогічні умови та модель формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій / М. Заєць // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe, № 9.Warszawa, Polska, 2016. część 3. – С. 96 – 99.
  • Pedagogical conditions and model of formation of foreign students’readiness to dialogical interaction in future doctors profession by means of interactive technologies / Mariana Zayets // European Humanities Studies: State and Society. – 2016. – № 3. – Slupsk, 2016. – Р. 38–46.
  • Структура готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії українською мовою/ М. Заєць // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 748. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2015. – С. 37 – 42.
  • Організація та аналіз результатів експериментального дослідження формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій / М. Заєць // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 767. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2015. – С. 56 – 61.
  • Особливості мовної підготовки іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря / М. Заєць, І. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету : Збірник наукових праць. Вип. 715. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. у-т, 2014. – С. 71 – 77.
  • Особливості інтеграції сучасної вітчизняної освіти у світову освітню систему / М. З. Заєць // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39. – Ч. 2. – С. 76 – 80.
  • Дефінітивний аналіз дослідження формування готовності до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря / М. З. Заєць // Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – Вип. 4 (35). – С. 46 – 49.
  • Наукові підходи до аналізу проблеми підготовки майбутніх лікарів до діалогічної взаємодії / М. З. Заєць // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Темат. випуск. – 2013. – Додат. 1 до вип. 31, том V (47). – С. 213 – 219.