Наукові публікації викладача М. З. Пашко

  • Мельничук І. М., Пашко М. З. Формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів як педагогічна проблема // Педагогіка, формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. Вип. 58–59 (111–112). С. 401–407.

  • Мельничук І. М., Заєць М. З. Використання інтерактивних технологій у підготовці іноземних студентів до професійної діалогічної взаємодії // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Темат. випуск. – 2016. – Додат. 1 до вип. 36, том VІІ (67). – С. 393 – 401.

  • Заєць М. Педагогічні умови та модель формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe – 2016. – № 9. Сzęść 3. – С. 96 – 99.

  • Zayets М. Pedagogical conditions and model of formation of foreign students’readiness to dialogical interaction in future doctors profession by means of interactive technologies // European Humanities Studies: State and Society. – 2016. – № 3. – Р. 38–46.

  • Заєць М. Структура готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії українською мовою // Науковий вісник Чернівецького університету. – Сер. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 748. – С. 37 – 42.

  • Заєць М. Організація та аналіз результатів експериментального дослідження формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій // Науковий вісник Чернівецького університету. – Сер. Педагогіка та психологія. – 2015. – Вип. 767. С. 56 – 61.

  • Мельничук І.М., Заєць М. Особливості мовної підготовки іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря // Науковий вісник Чернівецького університету. – Сер. Педагогіка та психологія. – 2014. – Вип. 715. – С. 71 – 77.

  • Заєць М. З. Особливості інтеграції сучасної вітчизняної освіти у світову освітню систему // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39. – Ч. 2. – С. 76 – 80.

  • Заєць М. З. Дефінітивний аналіз дослідження формування готовності до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря // Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – Вип. 4 (35). – С. 46 – 49.

  • Заєць М. З. Наукові підходи до аналізу проблеми підготовки майбутніх лікарів до діалогічної взаємодії // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Темат. випуск. – 2013. – Додат. 1 до вип. 31, том V (47). – С. 213 – 219.