ПАШКО МАР'ЯНА ЗІНОВІЇВНА

У 2012 році закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю: вчитель англійської та німецької мов, зарубіжної літератури.

З 2011 року працювала лаборантом на кафедрі українознавства в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. З 2012 року - старшим лаборантом. З 2013 року працює на посаді викладача кафедри.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій», присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”.

Наукові інтереси: теорія та методика професійної освіти, методика викладання іноземних мов та методика викладання української мови як іноземної.

Автор більше 19 наукових та науково-методичних праць у фахових виданнях.