Пашко Мар'яна Зіновіївна (особиста сторінка)

Освіта і трудова діяльність:

У 2012 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури.

З 2011 року працювала на посаді лаборанта кафедри українознавства ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України». У 2012 році була переведена на посаду старшого лаборанта кафедри.

У 2015 - 2016 році навчалась в аспірантурі Хмельницького національного університету.

У 2017 році переведена на посаду викладача кафедри української мови.

Наукова діяльність:

У 2017 році захистила дисертацію на тему: «Формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти та отримала диплом кандидата педагогічних наук (доктора філософії).

Наукові інтереси:

Теорія і методика професійної освіти, методика викладання іноземних мов та методика викладання української мови як іноземної.

Публікації :

Автор 19 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, 1 навчально-методичного комплексу; здійснила переклад 2 навчальних посібників.