ПАШКО МАР'ЯНА ЗІНОВІЇВНА

У 2012 році закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю: вчитель англійської та німецької мов, зарубіжної літератури.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування готовності іноземних студентів до діалогічної взаємодії у майбутній професійній діяльності лікаря засобами інтерактивних технологій», присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”.

Автор більше 10 наукових та науково-методичних праць у фахових виданнях.