Наукові публікації доцента В. Я. Юкала

  • Юкало В. Я. Пароніми у медичній професійній мові // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 64-67

  • Зевако В.І., Пришляк А.М., Юкало В.Я. Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників // Медична освіта. – 2014. – № 3. – С. 52–55.

  • Бурда К.Л., Заліпська І.Я., Зевако В.І., Мельник Т.П., Пришляк А.М., Саварин Т.В., Юкало В.Я. Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74‑76.

  • М.І.Бобак, С.В.Бондаренко, В.Я.Юкало. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 34‑37.

  • Юкало В.Я. Вивчення культури писемної ділової мови в курсі української мови (за професійним спрямуванням) у вищих медичних навчальних закладах // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 82‑84.

  • Юкало В.Я. Медична професійна мова в історії української літературної мови // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – 2007. - Том XVII. – С. 281‑300.

  • Юкало В.Я. Стійкість наголосової норми в медичній професійній мові // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70‑річчю від дня народження д. ф. н., проф. С.Я.Єрмоленко.- 2007. – С. 514‑523.

  • Юкало В.Я. Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Тернопіллі // Дивослово. – 2007. – № 7 (604). – С. 58–61; Те саме: Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Тернопіллі // Музеї України. – 2007. – № 5 (23). – С. 28–29; Те саме: Музей видатного діяча української науки і культури Богдана Лепкого в Бережанах на Тернопіллі // Збірник праць / Тернопільський міський осередок Наукового товариства імені Шевченка. – 2007. – Т. 3: Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні. – С. 425–436.

  • Юкало В.Я. Музей-садиба славетного засновника «Тернопільських театральних вечорів» і «Березоля» // Дивослово. – 2007. – № 2 (599). – С. 63–64; Те саме // Збірник праць / Тернопільський міський осередок Наукового товариства імені Шевченка. – 2008. – Т. 4: Видатні постаті в українській культурі і науці. – С. 40–48.

  • Юкало В.Я. Оселя академіка Гнатюка на Тернопіллі // Дивослово. – 2006. – № 5 (590). – С. 58–62; Те саме: Оселя академіка Володимира Гнатюка в родинному селі Велеснів на Тернопіллі // Музеї України. – 2006. – № 5 (17). – С. 16–17.

  • Юкало В.Я. Структура спеціальної мови і професійного спілкування // Дивослово. – 2005. – № 12 (585). – С. 43–47.

  • Юкало В.Я. Полемічна література XVI–XVII ст. як зародження української публіцистики // Дивослово. – 2005. – № 6 (579). – С. 11–19; № 7 (580). – С. 7–13; № 8 (581). – С. 3–7.

  • Юкало В.Я. Нейтральні та емоційно-експресивні терміни в працях з культури мови М.Левицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2004. – 1 (11). – С. 22–26.

  • Юкало В.Я. Нова актуальна книжка про українську мову // Дивослово. – 2004. – № 8 (569). – С. 77–78.

  • Юкало В.Я. Небуденна подія в україністиці // Дивослово. – 2004. – № 4 (566). – С. 75–77.

  • Юкало В.Я. Сильні (стійкі) та слабкі (нестійкі) літературні норми як психо- і соціолінгвістичне поняття (на матеріалі медичної професійної мови) // Записки з українського мовознавства. – 2003. Випуск 12: Українська ментальність: діалог світів. – С. 189–196.

  • Юкало В.Я. Стереотип як мовознавча проблема // Слово. Стиль. Норма: Збірник наукових праць, присвячений 65-річчю з дня народження доктора філологічних наук, професора С.Я.Єрмоленко. – 2002. – С. 151–156.

  • Юкало В.Я. Мовні стереотипи в медичній галузі. Російсько-український словничок медичних, анатомічних, ботанічних термінів // Дивослово. – 2002. – № 2 (540). – С. 23–27.

  • Юкало В.Я. Зауваження не зовсім стороннього // Дивослово. – 2002. – № 1 (539). – С. 43.

  • Юкало В.Я. Він лікував людей і мову (Про Модеста Левицького) // Дивослово. – 2000. – № 7 (521). – С. 26–30.

  • Юкало В.Я. Формування культури терміновживання у майбутнього лікаря // Медична освіта. – 1999. – № 1. – С. 83–87.

  • Юкало В.Я. Вивчення мовних стереотипів у медичному вузі // Дивослово. – 1999. – № 5 (507). – С. 14–17.

  • Юкало В.Я. Церковно-релігійне життя в Україні та розвиток української літературної мови // Українська мова та література. – 1997. – Число 47 (63). – С. 8–9.