Наукові публікації доц. В. Я. Юкала

  • Юкало В.Я. Він лікував людей і мову (Лікар-філолог Модест Левицький) // Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти: наук. збірник: матеріали всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. – Луцьк, 2016. – С. 65-77.
  • Юкало В.Я. Літературна норма у професійному спілкуванні медичних працівників / В.І.Зевако, А.М.Пришляк, В.Я. Юкало // Медична освіта. – 2014. – № 3. – С. 52–55.
  • Юкало В.Я. Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря / Бурда К.Л., Заліпська І.Я., Зевако В.І., Мельник Т.П., Пришляк А.М., Саварин Т.В., Юкало В.Я. // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74‑76.
  • Юкало В.Я. Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості / М.І.Бобак, С.В.Бондаренко, В.Я.Юкало та ін. // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 34‑37.
  • Юкало В.Я. Вивчення культури писемної ділової мови в курсі української мови (за професійним спрямуванням) у вищих медичних навчальних закладах // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 82‑84.
  • Юкало В.Я. Медична професійна мова в історії української літературної мови // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – Том XVII / На пошану професора Світлани Яківни Єрмоленко; За заг. ред. проф. П.П.Кононенка. – К., 2007. – С. 281‑300.
  • Юкало В.Я. Стійкість наголосової норми в медичній професійній мові // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка: Збірник наукових праць, присвячений 70‑річчю від дня народження д. ф. н., проф. С.Я.Єрмоленко / Відп. ред. академік НАН України В.Г.Скляренко. – К., 2007. – С. 514‑523.
  • Юкало В.Я. Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Тернопіллі // Дивослово. – 2007. – № 7 (604). – С. 58–61; Те саме: Музей Богдана Лепкого у Бережанах на Тернопіллі // Музеї України. – 2007. – № 5 (23). – С. 28–29; Те саме: Музей видатного діяча української науки і культури Богдана Лепкого в Бережанах на Тернопіллі // Збірник праць / Тернопільський міський осередок Наукового товариства імені Шевченка. – Т. 3: Українсько-польські відносини: вчора і сьогодні / Ред. кол.: Михайло Андрейчин (відп. ред.); Володимир Юкало (відп. секр.) та ін. – Тернопіль: Рада, 2007. – С. 425–436.
  • Юкало В.Я. Музей-садиба славетного засновника «Тернопільських театральних вечорів» і «Березоля» // Дивослово. – 2007. – № 2 (599). – С. 63–64; Те саме // Збірник праць / Тернопільський міський осередок Наукового товариства імені Шевченка. – Т. 4: Видатні постаті в українській культурі і науці / Ред. кол.: Михайло Андрейчин (відп. ред.); Володимир Юкало (відп. секр.) та ін. – Тернопіль: Рада, 2008. – С. 40–48.
  • Юкало В.Я. Оселя академіка Гнатюка на Тернопіллі // Дивослово. – 2006. – № 5 (590). – С. 58–62; Те саме: Оселя академіка Володимира Гнатюка в родинному селі Велеснів на Тернопіллі // Музеї України. – 2006. – № 5 (17). – С. 16–17.
  • Юкало В.Я. Структура спеціальної мови і професійного спілкування // Дивослово. – 2005. – № 12 (585). – С. 43–47.
  • Юкало В.Я. Полемічна література XVI–XVII ст. як зародження української публіцистики // Дивослово. – 2005. – № 6 (579). – С. 11–19; № 7 (580). – С. 7–13; № 8 (581). – С. 3–7.
  • Юкало В.Я. Нейтральні та емоційно-експресивні терміни в працях з культури мови М.Левицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство. – 2004. – 1 (11). – С. 22–26.
  • Юкало В.Я. Особливості лексикографічного опрацювання термінів у медичних словниках О.Мусія, С.Нечая та ін. // Проблеми української термінології: Збірник наукових праць учасників 8-ї Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2004». – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 35–38.
  • Юкало В.Я. Нова актуальна книжка про українську мову // Дивослово. – 2004. – № 8 (569). – С. 77–78. – Рец. на кн.: Ющук І. Мова наша українська: Статті, виступи, роздуми. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2003. – 168 с.
  • Юкало В.Я. Небуденна подія в україністиці // Дивослово. – 2004. – № 4 (566). – С. 75–77. – Рец. на кн.: Ставицька Леся. Короткий словник жарґонної лексики української мови. – К.: Критика, 2003. – 336 с.
  • Юкало В.Я. Сильні (стійкі) та слабкі (нестійкі) літературні норми як психо- і соціолінгвістичне поняття (на матеріалі медичної професійної мови) // Записки з українського мовознавства. – Випуск 12: Українська ментальність: діалог світів. – Одеса: Астропринт, 2003. – С. 189–196.
  • Юкало В.Я. Стереотип як мовознавча проблема // Слово. Стиль. Норма: Збірник наукових праць, присвячений 65-річчю з дня народження доктора філологічних наук, професора С.Я.Єрмоленко. – К., 2002. – С. 151–156.
  • Юкало В.Я. Мовні стереотипи в медичній галузі. Російсько-український словничок медичних, анатомічних, ботанічних термінів // Дивослово. – 2002. – № 2 (540). – С. 23–25, 26–27.
  • Юкало В.Я. Зауваження не зовсім стороннього // Дивослово. – 2002. – № 1 (539). – С. 43. – Обговорення проекту програми з української літератури для середньої загальноосвітньої школи, підготовленого працівниками Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України.
  • Юкало В.Я. Він лікував людей і мову (Про Модеста Левицького) // Дивослово. – 2000. – № 7 (521). – С. 26–30.
  • Юкало В.Я. Формування культури терміновживання у майбутнього лікаря // Медична освіта. – 1999. – № 1. – С. 83–87.
  • Юкало В.Я. Вивчення мовних стереотипів у медичному вузі // Дивослово. – 1999. – № 5 (507). – С. 14–17.
  • Юкало В.Я. Церковно-релігійне життя в Україні та розвиток української літературної мови // Українська мова та література. – 1997, груд. – Число 47 (63). – С. 8–9.