ЮКАЛО ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ

У 1994 році з відзнакою закінчив філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету.

У 2003 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01. - українська мова на тему «Мовні стереотипи в комунікаціях лікаря» у спеціалізованій вченій раді при Інституті мовознавства імені Олександра Потебні НАН України. Дисертацію виконував у відділі стилістики та культури мови Інституту української мови Національної академії наук України.

Наукові інтереси: культура мови, стилістика, комунікативна лінгвістика, соціолінгвістика, лінгводидактика, україністика.

Автор близько 100 публікацій, з них 28 наукових та 22 навчально-методичного характеру, у тому числі 18 у фахових виданнях, автор 1 навчального посібника.