ТИШКОВЕЦЬ МАРІЯ ПАВЛІВНА

У 1997 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту за спеціальністю: українська мова та література. У 1998-2001 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі українського та загального мовознавства Тернопільського державного педагогічного інституту (денна форма навчання).

З вересня 2002 р. працює у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. Спочатку викладачем кафедри філософії та українознавства, далі – на посаді старшого викладача кафедри іноземних мов і суспільних наук. З 2007 року – доцент кафедри інформатики, іноземних мов і суспільних наук. 2015 - 2019 р.р. – завідувач кафедри української мови.

П’ятого липня 2002 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Становлення і розвиток моделей ойконімів Правобережної України з християнськими іменами в основах” за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Наукові інтереси: ономастика, топоніміка, лінгводидактика (методика викладання української мови як іноземної), культура мови.

Має 42 публікації, з них 25 наукових та 13 навчально-методичного характеру.