ШЕРЕМЕТА ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА

У 2005 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література». У 2006-2011 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі методики викладання та культури української мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (заочна форма навчання).

З вересня 2013 р. працює у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського викладачем кафедри українознавства, а з вересня 2015 року – викладачем кафедри української мови.

У січні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Лінгводидактична спадщина О. М. Біляєва (1925 – 2006 рр.)» за спеціальністю 10.02.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Наукові інтереси: лінгводидактика (методика викладання української мови та методика викладання української мови як іноземної), культура мови.

Має 20 публікацій, з них 15 наукових та 5 навчально-методичного характеру.