Наукові публікації Руденко М. І.

  • Руденко М. Наративний вимір культури: кодова інтертекстуальність у художній прозі Миколи Хвильового // Studiamethodologica. Вип. 24. – Тернопіль: Редакційно видавничий відділ ТНПУ ім.. В.Гнатюка, 2008. – С. 236-239
  • Руденко М. Метатекстові структури в повісті «Санаторійна зона» Миколи Хвильового// Актуальні проблеми словянської філології: Міжвуз.зб.наук.ст. / Відп.ред. В.А. Зарва. – К: Освіта України, 2008. – Вип. ХІХ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 412-417.
  • Руденко М. Експліцитний наратор в наративі художньої прози М. Хвильового. // Наукові записки. Серія: Літературознавство. 1 (13). – Тернопіль: ТДПУ, 2003. – Вип. ХІІІ. – С.80-195.
  • Руденко М. Екстрадієгетичний дискурс «Вступної новели» М. Хвильового: інтертекстуальна стратегія // Слово і час. – 2003. - № 5. – С. 57 – 63.
  • Руденко М. Імпресіоністичний дискурс М. Хвильового: текст та інтертекст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. Випуск 5. Матеріали Міжнародної наукової конференції „Українська література в загальноєвропейському контексті” (Ужгород, 16 – 17 жовтня 2001р.). – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2002. – С. 146 – 152.
  • Руденко М. Розповідна стратегія «Вступної новели» М. Хвильового // Матеріали УІІІ Міжнародної конференції „Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур” (Дніпропетровськ, 24 – 26 квітня 2002 року). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Т. 1. – С. 252 – 254.
  • Руденко М.Парадигма невротичного героя в наративі прозових творів Миколи Хвильового // Studiamethodologica. Вип. 11. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – С. 50 – 63.
  • Руденко М. Автор, читач і розповідач у новелі «Редактор Карк» // Наукові записки. Серія: Літературознавство. 1 (9). – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – Вип. ІХ. – С. 82 – 86.