Наукові публікації доцента М. І. Руденко

  • Vykhrushch, A. V., Humeniuk, V. V., Tarasiuk, Y. M., Khvalyboha, T. I., Fedchyshyn, N. O., Fedoniuk, L. Y., & Rudenko, M. I. Managerial competence development in the context of philosophy of education // Wiadomosci Lekarskie. - 2022. - 75. - PP. 1376-1383.

  • Руденко М. І. Декодування знаків: Французька революція та Паризька комуна як ключ до інтерпретації наративної стратегії новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» // Актуальні питання гуманітарних наук. Сер. Мовознавство. Літературознавство. 2021. Вип. 37. С. 124-130.

  • Руденко М. І. Система вправ для вивчення граматичної категорії часу та особи дієслів руху на заняттях з дисципліни «Українська мова як іноземна» (на прикладі теми «У місті. Урок 2»)» // Медична освіта. - 2021. № 1. - С. 122-128.

  • Вихрущ А. В., Руденко М. І., Драч І. Д. Концепт "здоров'я" в сучасній науці // Актуальні питання гуманітарних наук. Сер. Мовознавство. Літературознавство. 2020. Вип. 29. Т. 1. С. 55-63.

  • Руденко М. Наративний вимір культури: кодова інтертекстуальність у художній прозі Миколи Хвильового // Studiamethodologica. – 2008. – Вип. 24. – С. 236-239

  • Руденко М. Метатекстові структури в повісті «Санаторійна зона» Миколи Хвильового // Актуальні проблеми словянської філології. – 2008. – Вип. ХІХ. – С. 412-417.

  • Руденко М. Експліцитний наратор в наративі художньої прози М. Хвильового // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – 2003. – Вип. ХІІІ. – С.80-195.

  • Руденко М. Екстрадієгетичний дискурс «Вступної новели» М. Хвильового: інтертекстуальна стратегія // Слово і час. – 2003. - № 5. – С. 57 – 63.

  • Руденко М. Імпресіоністичний дискурс М. Хвильового: текст та інтертекст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2002. – Випуск 5. – С. 146–152.

  • Руденко М.Парадигма невротичного героя в наративі прозових творів Миколи Хвильового // Studiamethodologica. – 2002. Вип. 11. – С. 50–63.

  • Руденко М. Автор, читач і розповідач у новелі «Редактор Карк» // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – 2001. – Вип. ІХ. – С. 82–86.