Наукові публікації Руденко М. І.

  • Вихрущ А. В., Руденко М. І., Драч І. Д. Концепт "здоров'я" в сучасній науці / А. В. Вихрущ, М. І. Руденко, І. Д. Драч // Актуальні питання гуманітарних наук. Сер. Мовознавство. Літературознавство. 2020. Вип. 29. Т. 1. С. 55-63.

  • Руденко М. Наративний вимір культури: кодова інтертекстуальність у художній прозі Миколи Хвильового / М.І. Руденко // Studiamethodologica. Вип. 24. – Тернопіль: Редакційно видавничий відділ ТНПУ ім.. В.Гнатюка, 2008. – С. 236-239

  • Руденко М. Метатекстові структури в повісті «Санаторійна зона» Миколи Хвильового / М.І. Руденко // Актуальні проблеми словянської філології. – К: Освіта України, 2008. – Вип. ХІХ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 412-417.

  • Руденко М. Експліцитний наратор в наративі художньої прози М. Хвильового / М.І. Руденко // Наукові записки. Серія: Літературознавство. 1 (13). – Тернопіль: ТДПУ, 2003. – Вип. ХІІІ. – С.80-195.

  • Руденко М. Екстрадієгетичний дискурс «Вступної новели» М. Хвильового: інтертекстуальна стратегія / М.І. Руденко // Слово і час. – 2003. - № 5. – С. 57 – 63.

  • Руденко М. Імпресіоністичний дискурс М. Хвильового: текст та інтертекст / М.І. Руденко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – 2002. – Випуск 5. – С. 146–152.

  • Руденко М.Парадигма невротичного героя в наративі прозових творів Миколи Хвильового / М.І. Руденко // Studiamethodologica. – Вип. 11. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – С. 50–63.

  • Руденко М. Автор, читач і розповідач у новелі «Редактор Карк» / М.І. Руденко // Наукові записки. Серія: Літературознавство. 1 (9). – Тернопіль: ТДПУ, 2001. – Вип. ІХ. – С. 82–86.