РУДЕНКО МАРТА ІГОРІВНА

У 1999 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет за спеціальністю «Українська мова та література», а у 1999 – 2003 роках навчалася в аспірантурі при кафедрі історії української літератури у тому ж закладі.

З вересня 2017 р. працює у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського викладачем кафедри української мови.

У березні 2004 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Наративна стратегія художньої прози Миколи Хвильового» за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Наукові інтереси: історія української літератури, теорія літератури, культурологія, культура мови, методика викладання української мови як іноземної.

Має 30 публікацій, з них 14 наукового та 16 навчально-методичного характеру.