Наукові публікації доцента О. І. Новіцької

 • Новіцька О. І. Гнатишин С. І. Вивчення теми «Люди і речі навколо нас» на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка для викладача // Медична освіта. 2022. – № 4. 102-106.

 • Новіцька О. І. Лінгвістичні та психологічні компоненти вивчення української мови як іноземної студентами-іноземціями // Актуальні питання гуманітарних наук. Сер. Мовознавство. Літературознавство. 2021. Вип. 37. С. 279-283.

 • Новіцька О.І., Мисик О.А. Вивчення теми "Перша медична допомога" на заняттях з української мови як іноземної студентами-іноземцями медичних спеціальностей (Стаття 1) // Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 29. Т. 2. С. 19-22.

 • Мисик О.А., Новіцька О.І. Вивчення теми "Відділення лікарні" на заняттях з української мови як іноземної у закладах вищої медичної освіти (стаття 2) // Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 26. С. 140-143.

 • Nakhaieva Ya., Fedchyshyn N., Novitska O., Vykhrushch A, Yelahina N., Horpinich T., Kolodnytska O. Formation of Professional Speaking for Future Doctors Through the Prism of Medical Terminology Study // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. Vol. 9(4). Р. 27-37.

 • Новіцька О.І. Лексико-семантичні особливості назв рідких страв і напоїв (на матеріалі говірок Підгаєччини Тернопільської області // Науково-теоретичний журнал Інституту українознавства при Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника. 2019. № 20. С. 163-173.

 • Новіцька О.І. Назви чоловічих головних уборів у говірках Підгаєччини Тернопільської області // Наукові записки. Серія : Філологічна. 2019. Вип. 60. С. 200-204.

 • Новіцька О.І. Загальні назви одягу у говірках Підгаєччини Тернопільської області // Науковий журнал. Лінгвостилістичні студії. 2019. Вип. 10. С. 125-130.

 • Новіцька О.І. Комплекс вправ для вивчення давального відмінка на практичних заняттях з української мови як іноземної // Медична освіта. 2019. № 3. С.72-75.

 • Новіцька О.І., Мельник Т.П. Іншомовна комунікативна компетентність як складова лінгвістичної компетентності студентів-іноземців вищих навчальних закладів // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. 2019. Num. 49. S. 53-55.

 • Шеремета Л. П., Новіцька О. І. Система вправ для вивчення дієслова та його граматичних категорій іноземними студентами-медиками // Педагогічні науки. 2018. Випуск LXXХIV. – Т. ІІ. – С. 179-182.

 • Новіцька О. І., Шеремета Л. П. Лексико-семантичні особливості назв страв з рослинних продуктів (на матеріалі говірок Підгаєччини, Тернопільської області) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – 2018. – Вип. 1(69). Ч. 2. – С. 58-62.

 • Новіцька О. І. Назви плечового одягу в говірках Підгаєччини Тернопільської області // Науковий журнал. Лінгвостилістичні студії. – 2017. – Вип. 6. – С. 137-147.

 • Новіцька О. І., Шеремета Л. П. Назви взуття та його елементів у говірках Підгаєччини Тернопільської області // Записки українського мовознавства. – 2017. – Вип. 24. – Т.1. – С. 22-32.

 • Новіцька О. І. Семантичні особливості назв жіночих головних уборів у говірках Підгаєччини Тернопільської області // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія: Філологія – 2017. – Вип. 17. – С. 213-222.

 • Шеремета Л. П., Новіцька О. І. Становлення О. М. Біляєва як науковця-лінгводидакта // Педагогічні науки. 2017. Випуск LXXIV. – Т. ІІІ. – С. 151-154.

 • Новіцька О. І. Назви чоловічої та жіночої білизни у говірках Підгаєччини Тернопільської області // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 2016. – Вип. 146. – С. 393-397.

 • Новіцька О. І. Назви страв із м’ясних продуктів у говірках Підгаєччини Тернопільської області // Наукові записки. Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 60. – С. 200-204.

 • Новіцька О. І. Структурування побутової лексики Підгаєччини // Українознавчі студії. – 2013-2014. – № 13-14. – С. 68-74.

 • Новіцька О. І. Назви страв із борошна у говірках Підгаєччини // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. – 2013. – Кн. 4. – С. 247-253.

 • Новіцька О. І. Номінація жіночого поясного одягу в говірках Підгаєччини // Науковий вісник Криворізького національного університету. – 2013. – Вип. 9. – С. 319-328.

 • Новицкая О. И. Бытовая лексика как предмет этнографического и лингвистического исследования // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013. – № 9. – Ч. 2. – С. 125-131.

 • Новіцька О. І. Лексико-семантична та ареалогічна характеристика назв одягу у говірках Підгаєччини // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – 2011. – № 4. – С. 56-62.

 • Новіцька О. І. Лексико-семантична та ареалогічна характеристика назв тварин в Підгаєцьких говірках // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – 2011. – Вип. 100. – С. 467-472.

 • Новіцька О. І. Назви предметів кухонного начиння у говірці Підгаєччини // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – 2011. – № 14. – С. 30-35.