Наукові публікації Новіцької О. І.

 • Новіцька О. І. Складені найменування побутової лексики Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька // Zbiór artykułów naukowych recenzowanych – Warszawa: Wydawca Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2018. – s. 56-59.
 • Шеремета Л. П., Новіцька О. І. Система вправ для вивчення дієслова та його граматичних категорій іноземними студентами-медиками / Л. П. Шеремета, О. І. Новіцька // Педагогічні науки : Збірник наукових праць. 2018. Випуск LXXХIV. – Т. ІІ. – С. 179-182.
 • Новіцька О. І., Шеремета Л. П. Лексико-семантичні особливості назв страв з рослинних продуктів (на матеріалі говірок Підгаєччини, Тернопільської області) // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 1(69). Ч. 2. – С. 58-62.
 • Новіцька О. І. Назви плечового одягу в говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька // Науковий журнал. Лінгвостилістичні студії. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – Вип. 6. – С. 137-147.
 • Новіцька О. І. / Назви взуття та його елементів у говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька, Л.П. Шеремета // Записки українського мовознавства: зб. нак. праць. – Одеса: «ПолиПринт», 2017. – Вип. 24. – Т.1. – С. 22-32.
 • Новіцька О. І. Семантичні особливості назв жіночих головних уборів у говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька // Вісник Маріупольського державного університету. – Серія: Філологія – Маріуполь, 2017. – Вип. 17. – С. 213-222.
 • Зевако В.І., Новіцька О.І. Займенники прикметникового типу сіверської говірки: фонетичні та семантико-граматичні особливості – Славянские чтения – Стерлитамак: Стерлитамаксий филиал БашГУ, 2017. – с. 28 – 33.
 • Шеремета Л. П., Новіцька О. І. Становлення О. М. Біляєва як науковця-лінгводидакта / Л. П. Шеремета, О. І. Новіцька // Педагогічні науки : Збірник наукових праць. 2017. Випуск LXXIV. – Т. ІІІ. – С. 151-154.
 • Новіцька О. І. Назви чоловічої та жіночої білизни у говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька // Наукові записки. – Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 146. – С. 393-397.
 • Новіцька О. І. Назви страв із м’ясних продуктів у говірках Підгаєччини Тернопільської області / О. І. Новіцька // Наукові записки. – Серія : Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 200-204.
 • Новіцька О. І. Структурування побутової лексики Підгаєччини / О. І. Новіцька // Українознавчі студії. – 2013-2014. – № 13-14. – 68-74.
 • Новіцька О. І. Назви страв із борошна у говірках Підгаєччини / О. І. Новіцька // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – Кн. 4. – С. 247-253.
 • Новіцька О. І. Номінація жіночого поясного одягу в говірках Підгаєччини / О. І. Новіцька // Науковий вісник Криворізького національного університету : зб. нак. праць / за заг. ред. Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 9. – С. 319-328.
 • Новицкая О. И. Бытовая лексика как предмет этнографического и лингвистического исследования / О. И. Новицкая // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 9. – Ч. 2. – С. 125-131.
 • Новіцька О. І. Лексико-семантична та ареалогічна характеристика назв одягу у говірках Підгаєччини / О. І. Новіцька // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». – Тернопіль, 2011. – № 4. – С. 56-62.
 • Новіцька О. І. Лексико-семантична та ареалогічна характеристика назв тварин в Підгаєцьких говірках / О. І. Новіцька // Наукові записки. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 100. – С. 467-472.
 • Новіцька О. І. Назви предметів кухонного начиння у говірці Підгаєччини / О. І. Новіцька // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). – Вінниця, 2011. – № 14. – С. 30-35.