Наукові публікації доцента К. Л. Стефанишин

 • Стефанишин К. Л. Професійна комунікація педіатра з дитиною та її батьками: методична розробка практичного заняття для викладача // Медична освіта. – 2021. – № 4 (94). – С. 107–116.

 • Maika N., Kalyniuk N., Sloma V., Sheremeta L., Kravchuk L., Stefanyshyn K., Kravchuk L. Basic of Medicinal Products Reimbursement: A Comparative-legal Analysis to Ukraine: An update // Biomedical and Pharmacology Journal (BPJ). 2021. Volume 14 (2). – P. 761-769.

 • Стефанишин К. Л. Методична наука про формування мовних компетенцій у майбутнього лікаря // Scientific and pedagogic internship «Pedagogical and psychological education as a component of the education system in Ukraine and the EU countries» : Internship proceedings, August 3 – September 11. 2020. – Р. 209–212.

 • Vykhrushch А., Drach I., Stefanyshyn K., Sheremeta L., Fedchyshyn N. The System of Basic Concepts in Modern Science // International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). – 2020. – Vol. 9 (7). – P. 73–79.

 • Стефанишин К. Л., Тишковець М. П. Навчально-методичне забезпечення до вивчення теми «Місяці. Пори року» на заняттях з української мови як іноземної // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2020. № 75. Том 1. – С. 187–191.

 • Stefanyshyn K. L. A practical as the main form of the educational process on the discipline «Ukrainian as a Foreign Language» at the higher school // Медична освіта. – 2020. – № 1. – С. 82–86.

 • Тишковець М., Стефанишин К. Назви контактів мобільного зв’язку: семантичний і структурний аспекти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – 2019. – Вип. І (31). – С. 68–73.

 • Стефанишин К. Л. Вивчення теми «Кольори. Одяг. Взуття» на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка практичного заняття для викладача // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2019. № 68. – С. 196–200.

 • Стефанишин К. Л. Дидактичний матеріал до теми «У супермаркеті» (на допомогу викладачу української мови як іноземної) // Інноваційна педагогіка. – 2019. Випуск 11. Том 3. – С. 37–40.

 • Стефанишин К. Л. Навчально-методичні матеріали до теми «На ринку» на основі комунікативного підходу до навчання української мови як іноземної // Педагогічні науки : збірник наукових праць Херсонського державного університету. – 2018. Випуск LXXXV. – С. 162–165.

 • Стефанишин К. Л., Зевако В. І. Вивчення теми «У магазині» на заняттях з української мови як іноземної: методична розробка для викладача // Інноваційна педагогіка. – 2018. Випуск 4. Том 1. – С. 80–83.

 • Стефанишин К. Л. Супровідне вивчення прийменника в 6 класі // Педагогічні науки : збірник наукових праць Херсонського державного університету. – 2017. Випуск LXXX. Том 2. – С. 74–78.

 • Стефанишин К. Л. Робота над прийменником у 5 класі як підготовчий етап до усвідомлення його комунікативної ролі у структурі мовлення // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2017. Випуск 1 (40). – С. 276–279.

 • Стефанишин К. Йосип Гірняк та український еміграційний театр у контексті культурно-мистецького життя XX століття // Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські наукові зв’язки. – 2016. – Т. 9. – С. 405–410.

 • Стефанишин К. Л. Синтаксичний аспект опрацювання прийменника в шкільному курсі української мови // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки. – 2016. Вип. 1. – С. 244–250.

 • Пришляк А. М. , Зевако В. І., Стефанишин К. Л. Формування вмінь професійно-орієнтованого спілкування студентів-медиків // Медична освіта. – 2012. – № 4. – С. 123–126.

 • Бурда К. Л. Краєзнавча робота як один із аспектів реалізації міжпредметних зв’язків на уроках мови (за матеріалами літературної Тернопільщини) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 39–47.

 • Бурда К. Л., Заліпська І. Я., Зевако В. І.. Мовна компетенція студентів медичних ВНЗ як складник фахової культури майбутнього лікаря // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 74–76.

 • Зевако В., Бурда К. «Не бійтесь заглядати у словник», або ще раз про мовні помилки місцевої преси // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору. – 2008. – Т. 2. – С. 10–13.

 • Бурда К. Л. Контентна складова матеріалів студентської преси ВНЗ як приклад для наслідування: педагогічний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць. – 2008. – № 5(31). – С. 30–34.

 • Бурда К. Критерії вибору вправ у процесі вивчення теми «Прийменник» // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 5. – С. 19–23.

 • Бурда К. Комунікативна роль прийменників у формуванні висловлювань різних стилів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2003. – №4. – С. 85–90.

 • Бурда К. Поетапне опрацювання прийменника в шкільному курсі української мови // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – №11. – С. 149–152.

 • Бурда К. Розмежування членів речення, виражених прийменниково-відмінковими конструкціями // Мандрівець. – 2002. – № 4 (39). – С. 50–54.

 • Бурда К. Стилістична робота у процесі опрацювання прийменника як частини мови // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія : Педагогіка. – 2002. – №3. – С. 108–114.

 • Бурда К. Ненормативне вживання службових частин мови у фольклорних записах В. Гнатюка // Наукові записки. Серія : Мовознавство. – 2001. – Випуск V. – С. 143–147.