Стефанишин Катерина Любомирівна (сторінка викладача)

Освіта і трудова діяльність:

У 2000 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література». У 2000–2003 рр. навчалася у денній аспірантурі при кафедрі методики української мови і культури мовлення Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Після закінчення аспірантури працювала викладачем, а потім доцентом кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола.

З вересня 2011 р. працює в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського викладачем кафедри українознавства, з жовтня 2016 р. – викладачем кафедри української мови, а з березня 2017 р. – старшим викладачем кафедри.

Наукова діяльність:

У 2004 р. в Інституті педагогіки АПН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування в учнів основної школи комунікативних якостей мовлення в процесі вивчення прийменників», здобула ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови.

Наукові інтереси:

Лінгводидактика (методика викладання української мови в середній і вищій школах); культура української мови.

Публікації :

Автор більше 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.