МЕЛЬНИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНА

У 2005 р. закінчила філологічний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Українська мова та література». У 2005-2008 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі методики викладання та культури української мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (денна форма навчання).

З вересня 2011 р. працює у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського викладачем кафедри українознавства, а з вересня 2015 року – викладачем кафедри української мови.

У березні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Процеси унормування лексики української мови у 20-30 рр. ХХ ст.” за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Наукові інтереси: Історія української літературної мови, культура мови, методика викладання української мови як іноземної.

Має 24 публікацій, з них 15 наукових та 9 навчально-методичного характеру.