Наукові публікації доцента І. І. Гаврищака

 • Гаврищак І. І., Проців О. Я. Фонові знання як важливий чинник формування іншомовних комунікативних компетенцій: еволюція дефініцій та специфіка класифікацій // Sciences of Europe. 2021. № 84 (2). С. 26-32.

 • Гаврищак І. І., Проців О. Я. Галицькі гімназії ІІ половини ХІХ століття: кадровий склад і система підготовки педагогічних працівників // Sciences of Europe. 2021. Vol. 3. № 66. P. 53-57.

 • Гаврищак І. І., Проців О. Я. «Монодії» Гвіберта Ножанського: феномен середньовічного автобіографізму // Sciences of Europe. – 2020. – Vol. 4. №53 (53). – С. 46–50.

 • Гаврищак І. І., Проців О. Я. Лінгвофілософська система Вільгельма фон Гумбольдта: історико-біографічний аспект // Медична освіта. – 2019. – №4. – С. 127–133.

 • Гаврищак І.І. Творча спадщина Гільдегарди фон Бінген (1098‒1179) як культурно-історичний феномен // Кременецькі компаративні студії . — 2017. ‒ Вип. 7. С. 252–259.

 • Гаврищак І.І. Мехтільда фон Магдебург (1207/08—1282): тілесна основа містичних візій // Кременецькі компаративні студії. — 2014. — Вип. 4. — С. 295—301.

 • Гаврищак І.І. Тілесність як функціональна категорія естетичної системи Ріхарда Вагнера // Studia Methodologica. — 2014. — Issue 37 : Narrative pragmatics. — С. 258—262.

 • Гаврищак І.І. Медієвістичні зацікавлення Ріхарда Вагнера: витоки та інтерпретація // Кременецькі компаративні студії. — 2013. — Вип. 3. — С. 280—287.

 • Гаврищак І.І. «Техніки тіла» Марселя Мосса: основні ідеї та положення концепції // Studia methodologica. — 2013. — Вип. 35 : Поетика лірики : зб. наук. праць пам’яті доктора філол. наук., професора Т. Волкової. — С. 146—149.

 • Гаврищак І.І. Педагогічні аспекти в науковій діяльності Іммануїла Канта // Педагогіка вищої та середньої школи.— 2012. — Вип. 36. — С. 633-640.

 • Гаврищак І.І. Трактат І. Канта «Про педагогіку» як зразок системи формування особистості // Актуальні проблеми гуманітарної освіти. — 2012. — Вип. 8. — С. 65-67.

 • Гаврищак І.І. Мішель Фуко: дискурс тілесності Середньовіччя // Studia methodologica. — 2011. — Вип. 33. — С. 18-22.

 • Гаврищак І.І. Маргіналізація як соціально-педагогічна проблема // Актуальні проблеми гуманітарної освіти. — 2011. — Вип. 7.— С. 75-78.

 • Гаврищак І.І. Сім’я і сімейне виховання: українські реалії ХХІ століття // Актуальні проблеми гуманітарної освіти.— 2010. — Вип. 6. — С. 115-117.

 • Гаврищак І.І. Мехтгільд із Магдебурга (1207/08—1179) : вербалізація містичних візій // Славістичні записки. Сер. Літературознавство. — 2008. — № 4 (8). — С. 37—41.

 • Гаврищак І.І. «Eine, arme kleine Frau» Гільдегард фон Бінген (1098-1179) : шляхи самоідентифікації та самореалізації // Славістичні записки. Сер. Літературознавство. — 2007. — №3 (7). — С. 134—138.

 • Гаврищак І.І. Tempus у системі універсального знання Августина Блаженного та його роль у формуванні середньовічного хронотопу // Славістичні записки. Сер. Літературознавство.— 2007. — №2 (6). — С. 3—11.

 • Гаврищак І.І. Проблема творця і творчості у середньовічній літературі // Studia methodologica. Філософія. Філологія. — 2006. — Вип. 17. — С. 154—156.

 • Гаврищак І.І. Граматика О. Огоновського і специфіка формування пізнавальної активності учнів галицьких гімназій другої половини ХІХ століття // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія 3: Педагогіка і психологія. — 2000. — № 5. — С.65—67.

 • Гаврищак І.І. Роль граматики М. Осадці у формуванні пізнаваної активності учнів (на матеріалі гімназійної освіти Галичини другої половини ХІХ ст.) // Славістичні записки. — 1999.— № 2. — С. 99—101.

 • Гаврищак І.І. Специфіка викладання зарубіжної літератури в гімназіях Галичини // Освітянин. — 1998. — №7. — С. 6—9.

 • Гаврищак І.І. «Невелике й моє зіллє…» : (мовознавчі студії Я. Головацького) // Славістичні записки. — 1998.— С. 22—26.

 • Гаврищак І.І. Розвиток творчих здібностей учнів гімназій Галичини у другій половині ХІХ століття // Освітянин. — 1998. — №2. —С. 10—11.

 • Гаврищак І.І. Українознавчі зацікавлення А. Роллє // Славістичні записки. — 1997. — № 1—2. — С. 23-27.

 • Гаврищак І.І. Вивчення зарубіжної літератури у гімназіях Галичини (друга половина ХІХ с.) // Вісник ТЕІПО. — 1996. —№3. — С. 55—57.

 • Гаврищак І.І. Проблема морального виховання у шкільних підручниках другої половини ХІХ ст. // Вісник ТЕІПО. —1995. — №1. — С.55—57.