Наукові публікації доц. Гаврищака І. І.

1. Братства на Україні / І. Гаврищак // Тернопіль. — 1992. — № 2. — С.49—50.

2. Тиміш Хмельницький, син Богдана / І. Гаврищак // Тернопіль. — № 3. — С. 67—68. — № 4. — С.55—57.

3. Проблема морального виховання у шкільних підручниках другої половини ХІХ ст. / І. Гаврищак // Вісник ТЕІПО. —1995. — №1. — С.55—57.

4. Вивчення зарубіжної літератури у гімназіях Галичини (другу половина ХІХ с.) / І. Гаврищак // Вісник ТЕІПО. — 1996. —№3. — С. 55—57.

5. Література Середніх віків : хрестоматія : у 2-ох частинах. — Тернопіль, 1996.

6. Розвиток творчих здібностей учнів гімназій Галичини у другій половині ХІХ століття / І. Гаврищак // Освітянин. — 1998. — №2. —С. 10—11.

7. Українознавчі зацікавлення А. Роллє / І. Гаврищак // Славістичні записки. — 1997. — № 1—2. — С.

8. Zapomniany podolanin / І. Гаврищак // Krynnica. — 1998. —№4. —С. 17.

9. Специфіка викладання зарубіжної літератури в гімназіях Галичини / І. Гаврищак // Освітянин. — 1998. — №7. — С. 6—9.

10. «Невелике й моє зіллє…» : (мовознавчі студії Я. Головацького) / І. Гаврищак // Славістичні записки. — 1998.— С. 22—26.

11. Роль граматики М. Осадці у формуванні пізнаваної активності учнів (на матеріалі гімназійної освіти Галичини другої половини ХІХ ст.) / І. Гаврищак // Славістичні записки. — 1999.— № 2. — С. 99—101.

12. Українські гімназійні підручники ХІХ століття : історико-філологічний дискурс / І. Гаврищак — Тернопіль: [Горизонт], 1999. — 130 с.

13. Чарлз Діккенс. Життя і творчість: навчально-методичний посібник / І. І. Гаврищак, Л. С. Зіневич. — Тернопіль: Астон, 1999. — 135 с. (у співавт.).

14. Граматика О. Огоновського і специфіка формування пізнавальної активності учнів галицьких гімназій другої половини ХІХ століття / І. Гаврищак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія 3: Педагогіка і психологія. — 2000. — № 5. — С.65—67.

15. Література Середніх віків та епохи Відродження : (матеріали для підготовки до заліку) / уклад. І. Гаврищак. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТЕІПО, 2001. — 28 с.

16. Українська література. 11 клас. Державна підсумкова атестація / І. Гаврищак. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002. — 68 с.

17. Українська література. 11 клас. Державна підсумкова атестація : 2-е вид. випр. і доп. / І. Гаврищак. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. —68 с.

18. Література Середніх віків та епохи Відродження: методичні рекомендації / уклад. І. Гаврищак. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТЕІПО, 2004. — 48 с.

19. Проблема творця і творчості у середньовічній літературі / І. Гаврищак // Studia methodologica. Філософія. Філологія : альманах / редкол.: О. Лещак, Р. Гром'як, Т. Волкова, О. Куца [та ін.]. — Тернопіль, 2006. — Вип. 17. — С. 154—156.

20. Потреба творити і створювати як смисл життя (штрихи до портрета академіка Е. О. Грішина) / І. Гаврищак // Грішин Е. О. Вибрані праці з педагогіки : в 3-х томах. — Тернопіль, 2006. — С.5—24.

21. Tempus у системі універсального знання Августина Блаженного та його роль у формуванні середньовічного хронотопу / І. Гаврищак // Славістичні записки. Сер. Літературознавство / редкол.: Л. І. Біловус, О. М. Веретюк, І. І. Гаврищак [та ін.].— Тернопіль, 2007. — №2 (6). — С. 3—11.

22. «Eine, arme kleine Frau» Гільдегард фон Бінген (1098-1179) : шляхи самоідентифікації та самореалізації / І. Гаврищак // Славістичні записки. Сер. Літературознавство / редкол.: Л. І. Біловус, О. М. Веретюк, І. І. Гаврищак [та ін.]. — Тернопіль, 2007. — №3 (7). — С. 134—138.

23. Мехтгільд із Магдебурга (1207/08—1179) : вербалізація містичних візій / І. Гаврищак // Славістичні записки. Сер. Літературознавство / редкол.: Л. І. Біловус, О. М. Веретюк, І. І. Гаврищак [та ін.]. — Тернопіль : Castrum spinosum, 2008. — № 4 (8). — С. 37—41.

24. Сім’я і сімейне виховання: українські реалії ХХІ століття / І. Гаврищак // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць.— Кременець: Редакційно-видавничий відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. — Вип. 6. — С. 115—117.

25. Маргіналізація як соціально-педагогічна проблема / І. Гаврищак // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць — Кременець: Редакційно-видавничий відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2011. — Вип. 7.— С. 75 — 78.

26. Мішель Фуко: дискурс тілесності Середньовіччя / І. І. Гаврищак // Studia methodologica : [збірник наукових праць] / голов. ред. Р. Гром'як. — Тернопіль: ТНПУ, 2011. — Вип. 33. — С. 18— 22.

27. Трактат І. Канта «Про педагогіку» як зразок системи формування особистості // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць. — Кременець: Редакційно-видавничий відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012. — Вип. 8. — С. 65 — 67.

28. Педагогічні аспекти в науковій діяльності Іммануїла Канта // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць.— Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. — Вип. 36. — С. 633 — 640.

29. Медієвістичні зацікавлення Ріхарда Вагнера: витоки та інтерпретація / І. І. Гаврищак // Кременецькі компаративні студії : збірник наукових праць. — Кременець: Редакційно-видавничий відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. — Вип. 3. — С. 280—287.

30. «Техніки тіла» Марселя Мосса: основні ідеї та положення концепції/ І. Гаврищак // Studia methodologica : [науковий збірник] / голов. ред. Р. Гром'як. — Тернопіль: ТНПУ, 2013. — Вип 35 : Поетика лірики : зб. наук. праць пам'яті доктора філол. наук., професора Т. Волкової. — С. 146—149.

31. Мехтільда фон Магдебург (1207/08—1282): тілесна основа містичних візій / І. І. Гаврищак // Кременецькі компаративні студії : збірник наукових праць. — Кременець: Редакційно-видавничий відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2014. — Вип. 4. — С. 295—301.

32. Умберто Еко: «І зараз, і завжди — зостанеться книга» / І. Гаврищак // Медична академія. — 2013. — 31 груд. — С. 10. — (Книгозбірня).

33. Тілесність як функціональна категорія естетичної системи Ріхарда Вагнера / І. І. Гаврищак // Studia Methodologica / Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil ; Editorial Board: N. Poplavs'ka, M. Tkachuk, T. Oliynyk. — Ternopil : TNPU, 2014. — Issue 37 : Narrative pragmatics. — С. 258—262.

34. «Рейнська Сивілла» — Гільдегарда фон Бінген/ І. Гаврищак // Медична академія. — 2014. — 14 січ. — С. 11—12. — (Книгозбірня).

35. Дніпрова Чайка української літератури / І. Гаврищак // Медична академія. — 2014. — 4 берез. — С. 11. — (Книгозбірня).

36. Неспокій Юрія Смолича / І. Гаврищак // Медична академія. — 2014. — 24 трав. — С. 11. — (Книгозбірня).

37. Леонід Якимович Ковальчук: біобібліографічний покажчик / ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»; бібліотека; уклад. І. І. Гаврищак [та ін.]. - Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2014. - 80 с. - (Вчені Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського).

38. Лікар, письменник, історик [Антоній-Йосип Роллє] / І. Гаврищак, О. Проців // Медична академія. — 2014. — 11 груд. — С. 11. — (Книгозбірня).

39. Анатолій Іванович Локай — видатний вчений-токсиколог і педагог : біобібліогр. покажчик / ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»; бібліотека; уклад.: І. І. Гаврищак, Н. П. Водюк, О. Я. Проців. — Т., 2014. — 32 с. — (Вчені Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського).

40. Яків Гніздовський — всесвітній геній з Тернопільщини / І. Гаврищак, О. Проців // Медична академія. — 2015. — черв. — С. 11. — (Книгозбірня).

41. «В душі беріг обидві батьківщини…» [Шмуель-Йосеф Агнон] / О. Проців, І. Гаврищак // Медична академія. — 2015. — 12 вер. — С. 11. — (Книгозбірня).

42. Розсипана мозаїка / О. Проців, І. Гаврищак // Медична академія. — 2016. — 5 січ. — С. 11. — (Книгозбірня).

43. До витоків вищої медичної освіти в Європі: становлення та розвиток / І. І Гаврищак // Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ) : монографія / Вихрущ А.В. [та ін.] ; за ред. А. Г. Шульгая, Н.О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ «Укрмедкнига», 2017. – С. 30-55.

44. Творча спадщина Гільдегарди фон Бінген (1098‒1179) як культурно-історичний феномен // Кременецькі компаративні студії : [наук. часопис] / Кременецька обл. гуманітар.-пед. акад., гуманітар. ф-тет ; ред. кол. Д. Чик [та ін.]. — Кременець, 2017. С. 252–259.

45. Справедливість понад усе: реформаційні ідеї та погляди Томаса Мюнцера // Медична академія. ‒ 2017. ‒ 25 лист. ‒ С. 11. ‒ (До 500-річчя Реформації). – У співавторстві.