ГАВРИЩАК ІГОР ІВАНОВИЧ

У 1986 р. закінчив філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені Ярослава Галана (спеціальність «Українська мова і література»).

З вересня 2012 р. працює у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського викладачем кафедри українознавства, а з вересня 2015 року – викладачем кафедри української мови.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування пізнавальної активності учнів у навчальному процесі гімназій Галичини другої половини ХІХ століття» (спеціальність 13. 00. 01 − загальна педагогіка та історія педагогіки; спеціалізована вчена рада К 20.051.01 Прикарпатського університету імені Василя Стефаника).

Ннаукові інтереси: Історія української та зарубіжної літератури, методика викладання української мови як іноземної.

Має більше 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.