ГАВРИЩАК ІГОР ІВАНОВИЧ

У 1986 р. закінчив філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту імені Ярослава Галана (спеціальність «Українська мова і література»).

З вересня 2012 р. працює у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського викладачем кафедри українознавства, а з вересня 2015 року – викладачем кафедри української мови, з вересня 2019 року – доцентом кафедри української мови.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування пізнавальної активності учнів у навчальному процесі гімназій Галичини другої половини ХІХ століття» (спеціальність 13. 00. 01 − загальна педагогіка та історія педагогіки; спеціалізована вчена рада К 20.051.01 Прикарпатського університету імені Василя Стефаника).

У період з 1 червня до 2 вересня 2019 р. проходив стажування в Люблінській вищій школі (м. Рики, Республіка Польща).

У вересні 2019 р. присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента АД № 003744 виданий на підставі рішення атестаційної колегії від 16 грудня 2019 р.)

Наукові інтереси: Історія української та зарубіжної літератури, методика викладання української мови як іноземної.

Має більше 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.