Наукові публікації доцента І. Д. Драча

  • Вихрущ А.В., Вихрущ Н.Б., Драч І.Д, Христенко О.М. Підготовка студентів медичних університетів до спілкування з дітьми з особливими потребами // Медична освіта. - 2021. - №1. - С. 75-82.

  • Vykhrushch A, Drach I., Stefanyshyn K., Sheremeta L., Fedchyshyn N. The System of Basic Concepts in Modern Science // International Journal of Applied Exercise Physiology (IJAEP). – 2020. – Vol. 9 (7). – P. 73–79.

  • Вихрущ А. В., Руденко М. І., Драч І. Д. Концепт "здоров'я" в сучасній науці // Актуальні питання гуманітарних наук. - Сер. Мовознавство. Літературознавство. 2020. Вип. 29. Т. 1. С. 55-63.

  • Драч І.Д., Миколенко А.З., Тишковець М.П. Мовна картина світу у процесі вивчення іноземної мови в медичних університетах // Медична освіта. - 2020. - №4. - С. 79-83.

  • Тишковець М., Драч І. Контрольні роботи як вид самостійної роботи у вивченні української мови (за професійним спрямуванням) у медичному ВНЗ // Лінгвостилістичні студії. – 2017. – Вип. 6. – С. 175–182.

  • Драч І. Сакральне в текстах як маркер елітарної літератури // Питання літературознавства: науковий збірник. – 2012. – Вип. 82. – С. 211–220.

  • Драч І. На перехресті мистецтв: жанрові особливості «Ноктюрну b-moll» Юрія Косача // Питання літературознавства: науковий збірник. – 2012. – Вип. 85. – С. 63–71.

  • Драч І. Концепції елітарної літератури в західному літературознавстві ХХ століття // Spheres of Сulture. – 2012. – Vol. 1. – Р. 23–33.

  • Драч І. Масова та елітарна література: межі функціонування термінів // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 58. – С. 116–121.

  • Драч І. Елітарна література: феномен на маргінесі культурно-історичної доби // Наукові праці: науково-методичний журнал. Філологія. Літературознавство. – 2011. – Вип. 156. – Т. 168. - С. 44–50.

  • Драч І. Теорії елітарної літератури в сучасній полоністиці // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2010. – № 11. – С. 61–65.

  • Драч І. Інтермедіальні маркери в малій прозі Миколи Хвильового як ознака елітаризму // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2009. – № 12. – C. 65–70.

  • Драч І. Концепція «великої літератури» та її націотворчий потенціал у трилогії Уласа Самчука «Ост» // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – 2008. – Вип. 24. – С. 18–28.

  • Драч І. Біополітичні універсалії як підстава антропологічного аналізу роману-утопії «Сонячна машина» В. Винниченка // Studia methodologica. – 2008. – Вип. 25. – C. 85–89.

  • Драч І. Християнська теорія елітаризму в українському просторі перших десятиліть ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. – 2008. – № 8. – С. 141–145.