ДРАЧ ІГОР ДМИТРОВИЧ

У 2007 р. закінчив магістратуру філологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка за спеціальністю: викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, вчитель польської мови. У 2007-2011 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі теорії літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

З вересня 2009 р. працює у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського. Спочатку викладачем кафедри суспільних дисциплін та іноземних мов, згодом – кафедри українознавства. З 2015 року – доцент кафедри українознавства, з вересня 2015 року – заступник декана медичного факультету.

У листопаді 2013 року захистив кандидатську дисертацію, здобув звання кандидата філологічних наук, спеціальність 10.01.06 – теорія літератури.

Наукові інтереси: Теорія та історія літератури, лінгводидактика (методика викладання української мови як іноземної), культура мови.

Має 15 публікацій, з них 10 наукових та 5 навчально-методичного характеру.