Наукові публікації викладача Н. І. Олійник

  • Олійник Н. Підготовка студентів-іноземців до професійного спілкування (на прикладі комунікації акушера-гінеколога з пацієнткою) // Медична освіта. – 2022. - № 1. – С. 48-55.

  • Демянчук М., Олійник Н. Організація самостійної роботи студентів – майбутніх бакалаврів сестринської справи на основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічний дискурс. – 2021. – Випуск 31. – С. 59-70.

  • Oliinyk N. Ia, Byhar H. P. Training of future teachers for educational work in children's health and recreation camps // Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine : monograph / edit. I.M.Trubavina, S.T.Zolotukhina. – Vienna: Premier Publishing, 2019. – 370 p. P. 155-162.

  • Олійник Н. Я. Педагогічні умови підвищення готовності майбутніх учителів до виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах // Вісник Черкаського університету Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. – Сер. Педагогічні науки. 2012. – №34. С. 56–62.

  • Олійник Н. Я. Моделювання професійної підготовки майбутніх учителів до виховної діяльності у дитячих закладах оздоровлення і відпочинку та його результати // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2012. – Вип. 619. – С. 98–107.

  • Олійник Н. Я. Готовність майбутніх учителів до виховної діяльності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: реалії та перспективи // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2009. – Вип. 4 (57). С. 353 – 360.

  • Олійник Н. Я. Значення школи педагога-організатора дитячого відпочинку для підготовки студентів до педагогічної діяльності у дитячих оздоровчих закладах // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. – 2006. – Вип. 300. – С. 83–87.

  • Олійник Н. Я. Підготовка студентів педагогічних університетів до ігрової діяльності з дітьми у дитячих оздоровчих закладах // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2006. № 4 (16). – С. 85–93.

  • Олійник Н. Я. Особливості організації виховного процесу у дитячому оздоровчому закладі (з досвіду роботи Дитячого центру «Молода гвардія») // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – 2005. – № 4. – С. 209–213.

  • Гончарова Т., Олійник Н. Педагогічні аспекти соціально значимих програм дитячих громадських формувань // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2005. № 8. – С. 31–33.

  • Олійник Н. Я. Організація дитячого самоврядування у дитячому оздоровчому закладі // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. – 2005. – Вип. 36.– С. 85–88.

  • Олійник Н. Я. Підготовка студентів педагогічних вищих навчальних закладів до виховної роботи з дітьми у дитячих оздоровчих закладах у контексті вимог Болонського процесу // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2005. Випуск 24. – С. 114–117.