Олійник Надія Ярославівна

У 1997 році закінчила з відзнакою філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного інституту. Отримала спеціальність: вчитель української мови та літератури, англійської мови.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх вчителів до виховної роботи у дитячих оздоровчих таборах», присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності 13.00.04 „Теорія і методика професійної освіти”.

Наукові інтереси: теорія та методика професійної освіти, методика викладання української мови як іноземної.

Автор 18 наукових праць у фахових виданнях і 2 науково-методичних посібників.