Наукові публікації Мисик О.А.

  • Мисик О.А., Новіцька О.І. Вивчення теми "Відділення лікарні" на заняттях з української мови як іноземної у закладах вищої медичної освіти (стаття 2) / О.А. Мисик, О.І. Новіцька // Інноваційна педагогіка. - 2020. - Вип. 26. - С. 140-143.

  • Мисик О.А. Артефактний етнокультурний код у поетичних творах Ігоря Калинця / О.А. Мисик // Актуальні питання гуманітарних наук. - 2020. - Вип. 33. - Т.1 - С. 197-202.

  • Мисик О. А. Вивчення теми «Відділення лікарні» на заняттях з української мови як іноземної у закладах вищої медичної освіти (стаття 1) / О.А. Мисик // Інноваційна педагогіка. – 2020. – Вип. 21. – Т.2. – С. 24-27.

  • Мисик О. А. Кольористичний етнокультурний код в поетиці І. Калинця / О.А. Мисик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологічна. – 2019. – Вип. 7 (75). – С. 106-108.

  • Мисик О. Етнокультурний код першоелементів буття у тропах осі псевдототожності (в поезії І. Калинця) / О.А. Мисик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – 2018. – Вип. 3(71). – С. 100-103.

  • Мисик О. Тваринний етнокультурний код українців у тропах осі псевдототожності (в поетичних творах І. Калинця) / О.А. Мисик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – 2016. – Вип. 61. – С. 106-108.

  • Мисик О. Тропи псевдототожності в аспекті етнокультурного кодування (на матеріалі поетичних текстів Ігоря Калинця) / О.А. Мисик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2016. – Вип. 1(25). – С. 58–61.

  • Мисик О. Троп як ретранслятор етнокультурного та етноміфологічного значень (на матеріалі поезій В. Підпалого)/ О.А. Мисик // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Серія : Мовознавство. – 2014. – Вип. 1 (23). – С. 119–122.

  • Мисик О. Особливості символізації значень флороназв у тропах осі псевдототожності в поетичних творах І. Калинця / О.А. Мисик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. : Філологічна. – 2013. – Вип. 35. – С. 220–222.

  • Мисик О. Фітоморфна та зооморфна моделі тропів у поетичних текстах І. Калинця / О.А. Мисик // Мова і культура. – 2013. – Вип. 16. – Т. 5 (167). – С. 88–94.

  • Мисик О. Функціональне навантаження лексеми серце у тропеїчній системі І. Калинця: етнолінгвістичний аспект [Электронный ресурс] / О.А. Мисик // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Сер. : Филология. Социальные коммуникации. – 2013. – Т. 26 (65). – № 1. С. 143–147. – URL: http://sn-philolsocom.crimea.edu/arhiv/2013/uch_26_1fil/026_misi.pdf

  • Мисик О. Етноміфологеми «вогонь» і «вода» у тропеїчній системі українського поета-шістдесятника І. Калинця: лінгвосемантичний аспект / О.А. Мисик // Science and Education a New Dimension. – 2013. – Philology I (3). – Issue : 13. – pp. 80–83.

  • Мисик О. Персоніфікація як вияв авторського світобачення (на матеріалі поезій Ігоря Калинця) / О.А. Мисик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. : Мовознавство. – 2011. – Вип. 2 (19) 2008 – 1 (20) 2011. – С. 68–75.

  • Мисик О. Метафори як маркери поетичної картини світу Ігоря Калинця / О.А. Мисик // Мовні і концептуальні картини світу. – 2010. – Вип. 32. – C. 432–437.

  • Мисик О. Порівняння як спосіб пізнання і відтворення дійсності в індивідуально-авторській картині світу І. Калинця / О.А. Мисик // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Філологія : Мовознавство. Літературознавство. – 2010. – № 910. – Вип. 60. – Ч. 1. – С. 678–682.