МИСИК ОКСАНА АНДРІЇВНА

У 2008 р. закінчила з відзнакою Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література».

У 2018 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Етнічна основа тропеїчної системи Ігоря Калинця» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

Наукові інтереси: лінгводидактика, культура мови, етнолінгвістика, когнітивна лінгвістика.

Автор більше 10 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.