Наукові публікації проф. Вихруща А.В.

  • Melnychuk I., Fedchyshyn N., Pylypyshyn O., Vykhrushch A. Philosophical and Cultural Aspects of Medical Profession: Philosophical and Conceptual Peculiarities // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. – №16 (1) – 2019. – P. 165-174. (Scopus)
  • Вихрущ А. В. Аналіз ефективності змістового компоненту підготовки викладача в умовах магістратури технічного закладу вищої освіти / А. В. Вихрущ // Педагогічний дискурс. - Вип. 24. - 2018. - С. 36-49.
  • Вихрущ А. В. Розумове виховання в педагогічній системі Андрея Шептицького (1899 -1914 рр.) / А. В. Вихрущ // Педагогічний дискурс. - № 25. - 2018 - С. 72 - 78.
  • Vykhrushch A. Poezja w procesie rozwoju twórczych zdolności studentów / A. Vykhrushch // Kwartalnik Edukacyjny. - 2017. - № 1 (88). - S. 56 - 61. ( Polska).
  • Вихрущ А. В. Педагогічна думка Польщі: європейський вимір / А. В. Вихрущ // Освіта для сучасності. - Київ : Вид-во університету імені М. Драгоманова, 2015. - Т. 2. - С. 367 - 382.
  • Вихрущ А. В. Педагогіка старості в контексті персонології / А. В. Вихрущ // Освіта дорослих. - № 10. - 2-15. - С. 15 - 31.