Вас вітає кафедра української мови

Якщо є декілька лікарів, серед яких один лікує травами, другий – ножем, а третій – словом, передусім звертайтесь до того, хто лікує словом.

Гіппократ

Штат кафедри: 1 професор, 11 доцентів, 3 викладачі, 2 старші лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • українська мова (за професійним спрямуванням);

 • українська мова як іноземна;

 • академічне письмо;

 • академічне письмо і риторика;

 • професійна медична комунікація українською мовою лікаря з пацієнтом;

 • культура медичної професійної мови і спілкування;

 • основи української медичної термінології.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;

 • стоматологічного факультету;

 • фармацевтичного факультету;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "Медицина" (І курс, ІІ курс, ІІІ курс, аспірантура);

 • "Фізична терапія, ерготерапія" (І курс);

 • "Стоматологія" (І курс, ІІ курс, аспірантура);

 • "Фармація, промислова фармація" (І курс, ІІ курс, ІІІ курс, аспірантура);

 • "Медсестринство" (І курс, аспірантура);

 • "Парамедик" (І курс)

за формою навчання:

 • денна;

 • заочна