Вас вітає кафедра української мови

Якщо є декілька лікарів, серед яких один лікує травами, другий – ножем, а третій – словом, передусім звертайтесь до того, хто лікує словом.

Гіппократ

Штат кафедри: 1 професор, 9 доцентів, 5 викладачів, 3 старші лаборанти.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • українська мова (за професійним спрямуванням);
 • українська мова як іноземна;
 • академічне письмо.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету;
 • стоматологічного факультету;
 • фармацевтичного факультету;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "Медицина" (І курс, ІІ курс);
 • "Фізична терапія, ерготерапія" (І курс);
 • "Стоматологія" (І курс, ІІ курс);
 • "Фармація, промислова фармація" (І курс);
 • "Фармація" (ІІ курс, ІІІ курс);
 • "Медсестринство" (І курс);
 • "Парамедик" (І курс)

за формою навчання:

 • денна;
 • заочна;
 • дистанційна.