Семінар-нарада «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних ВНЗ»

На базі Національного фармацевтичного університету (м. Харків) 24 – 25 березня 2016 року було проведено спільну семінар-нараду «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних ВНЗ». У зібранні взяли участь завідувачі кафедр або керівники курсів української мови вищих медичних шкіл Харкова, Києва, Запоріжжя, Івано-Франківська, Донецька, Львова, Полтави, Сум, Вінниці та інших міст України. Від Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського була делегована завідувач кафедри української мови, доцент М.П. Тишковець.

Під час семінару обговорювалися ряд важливих питань: шляхи удосконалення процесу викладання української мови як фахової у медичних і фармацевтичних ВНЗ, змістове наповнення програм і методичне забезпечення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)», проблема впровадження елективних мовних курсів, що сприяють удосконаленню мовної і мовленнєвої компетенції сучасного фахівця, виховний аспект у викладанні курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Актуальною була доповідь заступника ректора НФаУ з навчальної роботи, доцента Л.М. Віннік та завідувача навчально-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти НФаУ, доцента С.В. Огарь «Питома вага гуманітарної підготовки у вищій фармацевтичній освіті».

Учасники наради одностайно та обґрунтовано висловилися щодо необхідності збереження блоку гуманітарних дисциплін у ВНЗ фармацевтичного та медичного профілю, оскільки становлення конкурентноспроможного молодого фахівця та науковця неможливе без розвитку і поглиблення навичок професійної мовної компетенції. Зважаючи на великий обсяг навчального матеріалу і нагальну потребу підвищення рівня володіння українською мовою професійного спілкування, ухвалили клопотати перед Міністерством охорони здоров̓я України про надання профільним ВНЗ рекомендацій щодо збереження дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» як нормативної для студентів усіх вишів і всіх спеціальностей в обсязі 3,5 кредитів. За результатами обговорення порушених на семінарі питань було ухвалено ряд інших важливих рішень стосовно викладання української мови (за професійним спрямуванням) у вищих медичних навчальних закладах.

Наступна спільна семінар-нарада має відбутися 23 березня 2017 року в онлайн-режимі.