ІІІ РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА МОВА: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ», ПРИСВЯЧЕНА 60-РІЧЧЮ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

22-23 червня 2017 року на кафедрі української мови відбулася ІІІ регіональна науково-практична конференція, присвячена 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

На конференції розглянуто актуальні проблеми функціонування української професійної мови у синхронічному й діахронічному аспектах.

Цього року матеріали до участі у форумі подали науковці з Тернополя, Івано-Франківська, Вінниці, Києва, Дніпра.

Роботу конференції очолила завідувач кафедри української мови, кандидат філологічних наук, доцент Марія Павлівна Тишковець

З вітальним словом до учасників звернувся директор ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» кандидат медичних наук Віктор Васильович Лотоцький

Учасники конференції тепло привітали ветерана праці нашого університету Галину Анатоліївну Нановську. З нагоди ювілею їй було вручено вітальний адрес ректора ТДМУ.

Віктор Васильович Лотоцький зачитав вітальний адрес від адміністрації університету

Ювілярка щиро подякувала адміністрації університету й усім присутнім

Доктор медичних наук, професор кафедри анатомії людини Антоніна Михайлівна Пришляк у своєму виступі підкреслила важливу роль української мови для викладання дисциплін професійного спрямування, зокрема анатомії людини, наголосила на необхідності міжособистісної комунікації під час виконання професійних обов’язків

Про головні етапи розвитку й досягнення колективу кафедри протягом її існування розповів у доповіді «Кафедра української мови: історія і персоналії» кандидат філологічних наук, доцент Володимир Ярославович Юкало

Етимологію деяких медичних термінів грецького й латинського походження було розглянуто в доповіді кандидата філологічних наук, доцента кафедри іноземних мов Іванни Іванівни Ворони «Мiфoлoгiчнa oснoвa медичних термiнiв»

Темі обміну інформацією за допомогою позамовних комунікативних елементів присвячено доповідь «Використання невербальних засобів спілкування у професійному спілкуванні лікарів» Ірини Володимирівни Заяць, вчителя вищої категорії української мови й літератури ТЗОШ № 23

Із доповіддю «Садочок» Валафріда Страбона і становлення жанру медико-біологічної поеми в європейській середньовічній літературі» виступив кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Ігор Іванович Гаврищак

Цікавою була доповідь кандидата фізико-математичних наук, доцента кафедри медичної фізики, діагностичного та лікувального обладнання Валерія Дмитровича Дідуха «Засади медицини у геніальній філософській поемі Лукреція Кара «Про природу речей»

Учасники конференції відзначили важливе значення української мови у професійній діяльності фахівців різних галузей та прийняли резолюцію

Під час роботи науково-практичної конференції діяла виставка наукових та науково-методичних праць викладачів кафедри. Зокрема тут було представлено національний підручника «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (Київ, 2017), один зі співавторів якого доцент В.Я. Юкало; посібник «Українська мова для іноземних студентів», створений викладачами кафедри 2013 року й неодноразово перевиданий; інші посібники та численні фахові збірники зі статтями співробітників кафедри української мови.

Видавнича діяльність учасників конференції

За матеріалами ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність», присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, опубліковано збірник тез.