Вихрущ Анатолій Володимирович

У 1977р. з відзнакою закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут, спеціальність загальнотехнічні дисципліни і праця з додатковою спеціальністю фізика. Кваліфікація - учитель загальнотехнічних дисциплін і фізики середньої школи. Диплом з відзнакою Г - ІІ № 030400.

Кандидатська дисертація на тему "Формування активної життєвої позиції старшокласників у процесі продуктивної праці (на прикладі МНВК)" за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки захищена в 1984 р.

Доктор педагогічних наук з 1994 року. Дисертацію захистив 20 грудня 1994 р. у спеціалізованій раді Українського державного педагогічного університету імені М.Драгоманова. Тема: "Трудова підготовка учнів у загальноосвітніх школах України (історико - педагогічний аналіз та перспективи)". Спеціальність 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки. Диплом ДН № 001530.

Вчене звання професора ( атестат 12ПР № 006815) присвоєно 14 квітня 2011 року.

У 2015 році присвоєно звання "Заслужений працівник освіти України". У 2015 р. Національна Академія Педагогічних Наук України нагородила А. В. Вихруща почесним знаком "К.Д. Ушинський".

Член спеціалізованої вченої ради Д 36.053.01 у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

Запрошувався для читання лекційних курсів у вищі навчальні заклади Польщі (Жешув, Люблін, Ярослав).

Є науковим редактором низки монографій.

Під його керівництвом захищено 6 докторських дисертацій та 39 кандидатських.

Створив наукову школу з питань історії педагогіки.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • педагогічна персонологія;

  • психологічні основи навчання різних вікових груп;

  • система трудового виховання: закономірності становлення і розвитку;

  • педагогіка середньої та вищої школи.

Є автором і співавтором більше 100 навчально-методичних та наукових публікацій.

Автор тексту гімну Тернопільського національного медичного університету імені І.Я Горбачевського, поетичних збірок "Розмова з батьком", "Квіти для мами", "Медитація", "Вибране для вибраних".