Наукова робота

            Колектив кафедри працює над виконанням науково-дослідної роботи «Інтерактивні засоби формування іншомовної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків».

            Викладачі здійснюють прикладні і теоретичні дослідження української мови і літератури у таких напрямах: 1) структура медичної професійної мови і медичної комунікації; 2) зміст і методи викладання української мови (за професійним спрямуванням); 3) викладання української мови як іноземної; 4) українська ономастика; 5) історія мови; 6) теорія літератури.

           У рамках теми НДР 26-27 червня 2014 р. проведено першу, а 23-24 червня 2016 р. другу регіональну науково-практичну конференцію «Українська професійна мова: історія і сучасність», присвячену актуальним проблемам функціонування української професійної мови у синхронічному й діахронічному аспектах.

Третя регіональна науково-практична конференція "Українська професійна мова: історія і сучасність", присвячена 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського

Семінар-нарада завідувачів кафедр «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних ВНЗ» (м. Івано-Франківськ, м. Яремче, 22-23 травня 2017 р.) 


Друга регіональна науково-практична конференція «Українська професійна мова: історія і сучасність» (23-24 червня 2016 р.)


Семінар-нарада завідувачів кафедр «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних ВНЗ» (м. Харків, 24-25 березня 2016 р.)