Підручники і посібники

 

 Українська мова для іноземних студентів : посібник / [Гаврищак І. І., Драч І. Д., Зевако В. І. та ін.] ; за ред. М. П. Тишковець. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. –  328 с.
 
Українська мова (за професійним спрямуванням) : підручник / С.М. Луцак, Н.П. Литвиненко, О.Д. Турган та ін. ; за ред. С.М. Луцак. –   К. : ВСВ "Медицина", 2017. – 360 с. 


 
 Українська мова (за професійним спрямуванням). Контрольні завдання для студентів фармацевтичного факультету (заочної форми навчання) / [розроб. Тишковець М.П.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 36 с.
 
Культура мови : від теорії до практики : монографія / Л. Струганець, О. Бобесюк, О. Веремчук, Т. Мельник та ін. ; [за ред. Л. Струганець]. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. – 216 с.
 
Зевако В.І., Непийвода С.В. Цікаві завдання з української мови в початковій школі. Посібник для вчителя / В.І. Зевако, С.В. Непийвода. – Т. : Підручники i посібники, 2015. – 127 с.
 
 Гаврищак І. Рефлексії / Ігор Гаврищак. – Тернопіль : Підручники і посібники,
2014. – 80 с. 
  Українська мова для іноземних студентів : Посібник / В.М. Винник, О.М. Гайда, І.Д. Драч та ін. (всього 9 осіб). – Т. : ТДМУ, 2013. – 288 с. 
 
Лиса Н.С., Кривоус М.Б., Тишковець М.П. Українська мова як іноземна: основи граматики у таблицях та вправах : Навчальний посібник / Н.С. Лиса, М.Б. Кривоус, М.П. Тишковець. –  Т. : Економічна думка, 2011. – 312 с. 
 
Зевако В.І. Практичні заняття та термінологічний словник з курсу «Вступ до мовознавства». Навчально-методичний посібник / В.І. Зевако. – Т.: Підручники i посібники, 2005. – 128 с. 
 
Зевако В.І. Старослов’янська мова. Практичні заняття з графіки і фонетики. Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Зевако. – Т. : Підручники i посібники, 2003. – 96 с. 
 
Юкало В.Я. Культура мови : Навчальний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти / Юкало В.Я. – Т. : Укрмедкнига, 1999. – 77 с. 
Comments