Навчальна роботаНа кафедрі викладаються такі дисципліни:

 «Українська мова (за професійним спрямуванням)» – для вітчизняних студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів;

Мета вивчення дисципліни полягає у  засвоєнні основоположних понять з курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»,  усвідомленні значимості державної мови у професійному спілкуванні, в оволодінні основами фахової мови медичного працівника та опануванні норм укладання медичних документів.

 

  • «Українська мова як іноземна» – для іноземних студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів.

Мета дисципліни – успішне оволодіння студентами-іноземцями  сучасною українською літературною мовою, закладення основ мовленнєвої підготовки для успішного навчання у вищому медичному навчальному закладі, формування комунікативної культури студентів у сфері професійного спілкування в його усній та писемній формах, вироблення умінь та навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.
Заняття з української мови (за професійним спрямуванням) проводить доц. Тишковець М.П.

 

Заняття з української мови як іноземної проводить канд. філол. наук, доц. О.І. Новіцька

 


Підсторінки (1): Підручники і посібники
Comments