Науково-дослідні роботи

                                                                                Науково-дослідні роботи кафедри


0115U006426 «Інтерактивні засоби формування іншомовної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків» (2016-2018 рр., керівник НДР доц. М. П. Тишковець).

 


Comments