Наукові публікації доц. Гаврищака І. І.


1.        Братства на Україні / І. Гаврищак // Тернопіль. — 1992. — № 2. — С.49—50.

2.      Тиміш Хмельницький, син Богдана / І. Гаврищак // Тернопіль. — № 3. — С. 67—68. — № 4. — С.55—57.

3.      Проблема морального виховання у шкільних підручниках другої половини ХІХ ст. / І. Гаврищак // Вісник ТЕІПО. —1995. — №1. — С.55—57.

4.      Вивчення зарубіжної літератури у гімназіях Галичини (другу половина ХІХ с.) / І. Гаврищак // Вісник ТЕІПО. — 1996. —№3. — С. 55—57.

5.       Література Середніх віків : хрестоматія : у 2-ох частинах. — Тернопіль, 1996.

6.      Розвиток творчих здібностей учнів гімназій Галичини у другій половині ХІХ століття / І. Гаврищак // Освітянин. — 1998. — №2. —С. 10—11.

7.       Українознавчі зацікавлення А. Роллє / І. Гаврищак // Славістичні записки. — 1997. — № 1—2.

8.      Zapomniany podolanin / І. Гаврищак // Krynnica. — 1998. —№4. —С. 17.

9.      Специфіка викладання зарубіжної літератури в гімназіях Галичини / І. Гаврищак // Освітянин. — 1998. — №7. — С. 6—9.

10.  «Невелике й моє зіллє…» : (мовознавчі студії  Я. Головацького) / І. Гаврищак // Славістичні записки. — 1998.— С. 22—26.

11.    Роль граматики М. Осадці у формуванні пізнаваної активності учнів (на матеріалі гімназійної освіти Галичини другої половини ХІХ ст.) / І. Гаврищак // Славістичні записки. — 1999.— № 2. — С. 99—101.

12.  Українські гімназійні підручники ХІХ століття : історико-філологічний дискурс / І. Гаврищак — Тернопіль: [Горизонт], 1999. — 130 с.

13.  Чарлз Діккенс. Життя і творчість: навчально-методичний посібник / І. І. Гаврищак, Л. С. Зіневич. — Тернопіль: Астон, 1999. — 135 с. (у співавт.).

14.  Граматика О. Огоновського і специфіка формування пізнавальної активності учнів галицьких гімназій другої половини ХІХ століття / І. Гаврищак // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія 3: Педагогіка і психологія. 2000. — № 5. — С.65—67.

15.   Література Середніх віків та епохи Відродження : (матеріали для підготовки до заліку) / уклад. І. Гаврищак. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТЕІПО, 2001. — 28 с.

16.  Українська література. 11 клас. Державна підсумкова атестація / І. Гаврищак. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2002. — 68 с.

17.   Українська література. 11 клас. Державна підсумкова атестація : 2-е вид. випр. і доп. / І. Гаврищак. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2003. —68 с.

18.  Література Середніх віків та епохи Відродження: методичні рекомендації / уклад. І. Гаврищак. — Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТЕІПО, 2004. — 48 с.

19.  Проблема творця і творчості у середньовічній літературі / І. Гаврищак // Studia methodologica. Філософія. Філологія : альманах / редкол.: О. Лещак, Р. Гром'як, Т. Волкова, О. Куца [та ін.]. — Тернопіль, 2006. — Вип. 17. — С. 154—156.

20.Потреба творити і створювати як смисл життя (штрихи до портрета академіка Е. О. Грішина) / І. Гаврищак // Грішин Е. О. Вибрані праці з педагогіки : в 3-х томах. — Тернопіль, 2006. — С.5—24.

21.  Tempus у системі універсального знання Августина Блаженного та його роль у формуванні середньовічного хронотопу / І. Гаврищак // Славістичні записки. Сер. Літературознавство / редкол.: Л. І. Біловус, О. М. Веретюк, І. І. Гаврищак [та ін.].— Тернопіль, 2007. — №2 (6). — С. 3—11.

22. «Eine, arme kleine Frau» Гільдегард фон Бінген (1098-1179) : шляхи самоідентифікації та самореалізації / І. Гаврищак // Славістичні записки. Сер. Літературознавство / редкол.: Л. І. Біловус, О. М. Веретюк, І. І. Гаврищак [та ін.]. — Тернопіль, 2007. — №3 (7). — С. 134—138.

23. Мехтгільд із Магдебурга (1207/08—1179) : вербалізація містичних візій / І. Гаврищак // Славістичні записки. Сер. Літературознавство / редкол.: Л. І. Біловус, О. М. Веретюк, І. І. Гаврищак [та ін.]. — Тернопіль : Castrum spinosum, 2008. — № 4 (8). — С. 37—41.

24. Галицька гімназія ХІХ століття як зразок педагогічної системи / І. Гаврищак // Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність і перспективи : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції / за ред. О.Є.Антонової. — Житомир: Вид-во ЖДУ, 2010. — С.41—47.

25. Сім’я і сімейне виховання: українські реалії ХХІ століття / І. Гаврищак // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць.— Кременець: Редакційно-видавничий відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2010. — Вип. 6. — С. 115—117.

26. Маргіналізація як соціально-педагогічна проблема / І. Гаврищак // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць — Кременець: Редакційно-видавничий відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2011. — Вип. 7.— С. 75 — 78.

27. Мішель Фуко: дискурс тілесності Середньовіччя / І. І. Гаврищак // Studia methodologica : [збірник наукових праць] / голов. ред. Р. Гром'як. — Тернопіль: ТНПУ, 2011. — Вип. 33. — С. 18— 22.

28. Трактат І. Канта «Про педагогіку» як зразок системи формування особистості // Актуальні проблеми гуманітарної освіти : збірник наукових праць. — Кременець: Редакційно-видавничий відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012. — Вип. 8. — С. 65 — 67.

29. Педагогічні аспекти в науковій діяльності Іммануїла Канта // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць.— Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ», 2012. — Вип. 36.  — С. 633 — 640.

30.Медієвістичні зацікавлення Ріхарда Вагнера: витоки та інтерпретація / І. І. Гаврищак // Кременецькі компаративні студії : збірник наукових праць. — Кременець: Редакційно-видавничий відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2013. — Вип. 3. — С. 280—287.

31.  «Техніки тіла» Марселя Мосса: основні ідеї та положення концепції/ І. Гаврищак //  Studia methodologica : [науковий збірник] / голов. ред. Р. Гром'як. — Тернопіль: ТНПУ, 2013. — Вип 35 : Поетика лірики : зб. наук. праць пам'яті доктора філол. наук., професора Т. Волкової.  — С. 146—149.

32. Умберто Еко: «І зараз, і завжди  — зостанеться книга» / І. Гаврищак  // Медична академія. — 2013. — 31 груд. — С. 10. — (Книгозбірня).

33.  Мехтільда фон Магдебург (1207/08—1282): тілесна основа містичних візій / І. І. Гаврищак // Кременецькі компаративні студії : збірник наукових праць. — Кременець: Редакційно-видавничий відділ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2014. — Вип. 4. — С. 295—301.

34. Тілесність як функціональна категорія естетичної системи Ріхарда Вагнера / І. І. Гаврищак // Studia Methodologica / Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil ; Editorial Board: N. Poplavs'ka, M. Tkachuk, T. Oliynyk. — Ternopil : TNPU, 2014. — Issue 37 : Narrative pragmatics. —  С. 258—262.

35.  «Рейнська Сивілла» — Гільдегарда фон Бінген/ І. Гаврищак // Медична академія. — 2014. — 14 січ. — С. 11—12. — (Книгозбірня). 

36. Дніпрова Чайка української літератури / І. Гаврищак // Медична академія. — 2014. — 4 берез. — С. 11. — (Книгозбірня).

37. Неспокій Юрія Смолича / І. Гаврищак // Медична академія. — 2014. — 24 трав. — С. 11. — (Книгозбірня).

38.  Гільдегард фон Бінген як теоретик і практик середньовічної медичної науки: зцілення тіла і духу / І. І. Гаврищак // Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції (26 – 27 червня 2014 року). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 55-56.

39. Лікар, письменник, історик [Антоній-Йосип Роллє] / І. Гаврищак, О. Проців // Медична академія. — 2014. — 11 груд. — С. 11. — (Книгозбірня). 

40.Етнознання у курсі «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / М. П. Тишковець, А.М. Пришляк, І.І. Гаврищак, І.Д. Драч, О.І. Новіцька // «Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора члена-кореспондента НАМИ України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21—22 трав. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського ; відповід. за вип. А. Г. Шульгай. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. — С. 232 — 233. 

41.  Яків Гніздовський — всесвітній геній з Тернопільщини / І. Гаврищак // Медична академія. — 2015. —  черв. — С. 11. — (Книгозбірня).

42.  «В душі беріг обидві батьківщини…» [Шмуель-Йосеф Агнон] /  О. Проців, І. Гаврищак // Медична академія. — 2015. — 12 вер. — С. 11. — (Книгозбірня).

43. Розсипана мозаїка / О. Проців, І. Гаврищак // Медична академія. — 2016. — 5 січ. — С. 11. — (Книгозбірня).

44. Дидактична медико-біологічна поема «Про властивості трав» Одо із Мена: тематика і проблематика / І. І. Гаврищак // Українська професійна мова : історія і сучасність : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції (23 – 24 червня 2016 року). – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 64 – 65.

 

Comments