Наукові публікації ст. лаб. Винник В. М.

1.                 Білик С.М., Винник В.М., Гайда О.М., Тимчук Я.В. Проблемні аспекти впровадження кредитно-модульної системи навчання на теоретичних кафедрах вищих медичних навчальних закладів України  / С. М. Білик, В. М. Винник, О. М. Гайда, Я.В. Тимчук  // Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації. Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції. – Тернопіль, 2011. – С. 58-59.

2.                Винник В. М. Дитяча література: до проблеми бінарності текстів / В. М. Винник // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 60. – С. 198-200.

3.                Винник В. М. Жанрові аспекти роману Дж. К. Ролінґ «Гаррі Поттер» / В. М. Винник // Мова і культура. – 2011. – Вип. 14 (Том 152) – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. – С. 291-298.

4.                Винник В. М. Біблійні ремінісценції в сучасній дитячій літературі / В. М.Винник // Література. Діти. Час: Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – 2012. – Вип. 3. – Тернопіль : Навч. книга – Богдан. – С. 72-77.

5.                Вікторія Винник. Особливості функціонування масової літератури в період постмодернізму  // Теорія літератури і гуманітарні студії: Збірник наукових праць з нагоди сімдесятип’ятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Упорядник І. Папуша // Studia methodologica.  Вип. 34. Тернопіль: ТНПУ, 2012.90-95

6.                Выннык В.М. Модели построения современной массовой литературы // Современная филология: теория и практика [Текст] : материалы VI международной научно-практической конференции, г. Москва, 30 –31 декабря 2011 г. / Науч.-инф. издат. центр «Институт стратегических исследований». – Москва : Изд-во «Спецкнига», 2011. – С. 77-81.

7.                Винник В. М. Медицина та алхімія в романі Дж.К. Ролінґ «Гаррі Поттер» / В. М. Винник // Мовна комунікація: наука, культура, медицина: Збірник матеріалів науково-практичної конференції до 55-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2012. – С. 165-166.

8.                Vynnyk V.M. Biblical borrowings as the form of intertextuality in novels by JK Rowling «Harry Potter» // IІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції Наукова молодь: освіта і наука. – Луганськ, 2013. – С. 18-24.

Comments